tirsdag 28. februar 2012

Kunngjøring: Bli kjent med 1. Kongebok

Vi fortsetter med serien "Bibelen - vers for vers". Etter å ha arbeidet med Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger inviterer vi til undervisning og lesing av en 1. Kongebok!
Vel møtt på Stokmarknes menighetshus!!onsdag 22. februar 2012

Hva er din historie? - gudsord uke 8

Skavlan sist fredag ble avsluttet med låten ”What is your story”? – Hva er din historie? Det jeg er som menneske handler jo mye om hva jeg har opplevd gjennom livet, hvem jeg har blitt påvirket av og hvilke opplevelser jeg har hatt.  Etter hvert har jeg selv valgt hvem jeg har latt meg påvirke av og hvilke miljø jeg har oppsøkt. Det som konkret har påvirket meg er selvsagt alle mennesker jeg hatt rundt meg. I tillegg har jeg hatt mange opplevelser på turer, i musikk og i litteratur. Totalt sett er det alt dette, sammen med den arven jeg har med meg, som har formet meg som menneske. Dette er min historie.

Det er mye sannhet i ordtaket ”si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er”.  I dag er det dessuten mye fokus på livsstil og kosthold, noe som har stor betydning for vår fysiske form.

Selv i vårt åpne, demokratiske, samfunn kan det sikkert diskuteres om vi står helt fritt til å velge vår påvirkning. Store multinasjonale selskaper og reklame styrer nok mye mer av vår tilværelse enn vi er klar over.  Men vi har frihet til å si og trykke det vi mener (innenfor visse grenser).  Og vi har frihet til å velge hva vi leser, hvilke foreninger vi vil være medlemmer av og hvilken religion eller tro vi vil forholde oss til. Over 85 % av innbyggerne i vår kommune er medlemmer av Den norske kirke. Selv om det kanskje ikke gjelder alle, er det for svært mange et bevisst valg. De har i alle fall ikke valgt å melde seg ut. Så kan en spørre seg; hvilken historie har vi i forhold til et slikt medlemskap, - og i forhold til Gud?

For noen år siden var jeg på et kirkelig møte i et samisk kjerneområde i Finnmark. I dette samiske miljøet ble det spurt; Hva er din troshistorie?  Hva er det som har ført deg til den tro du har i dag? Da måtte jeg tenke gjennom hva som lå bak den tro og de holdninger jeg selv har i dag. Det var interessant å grunne på. Det handler selvfølgelig en del om hva jeg opplevde i barndommen, med søndagsskole og leirer, deltakelse i gudstjenester og annet. Også her handler det om møte med mennesker, men selvsagt også møte med Guds ord. I bunn og grunn er det Guds ord som skaper tro.

Dagens lille utfordring til deg blir da; What is your story? Og hva er din troshistorie?Gunnar Tveit Sandvin

kirkeverge

Stor korkonsert søndag 26.2. kl 18, Hadsel kirke


tirsdag 21. februar 2012

Barnas gudstjeneste gjennomført på Stokmarknes og Melbu

21.2.2012 - Barnas gudstjeneste med utdeling av 4årsbok i Melbu kirke

Sammen med Tirsdagsklubbene på Stokmarknes og Melbu ble det gjennomført barnas gudstjeneste begge steder. Spesielt invitert var 4åringene som skulle få sin egen kirkebok!


Stor stas, mye sang og bevegelse ble det! Koselig å kunne få ønske barna (og deres foreldre) velkommen i kirkene våre!!

lørdag 18. februar 2012

Velkommen til Samtalegudstjeneste i Grønning og Hadsel

I morgen er det samtalegudstjeneste i Grønning kl 11 - og i Hadsel kl 18. 


"Øverhøring" etter nymåten - dette blir trivelig for alle parter! Lover!!torsdag 16. februar 2012

I love you, Sakkeus - Gudsord uke 7Sakkeus er min mann. Min helt. Definitivt. Som Espen Askeladd var det i min barndom. Espen Askeladd var en slags antihelt,- latterliggjort av sine storebrødre og antakelig betraktet som en raring i den eventyrverdenen han var en del av.
Det var mye eventyr i min barndom. ”Mitt skattkammer” i ti bind ble ganske så utslitt. Favoritten var eventyrene om Espen Askeladd. Espen Askeladd som både vant prinsessa og halve kongeriket på grunn av sin godhet og klokskap.

Historien om Sakkeus husker jeg meg fortalt først nesten i voksen alder. Det var ingen åpen bibel i mitt barndomshjem, så historien om Sakkeus og andre spennende historier fra Bibelen gikk jeg glipp av.   Det gjelder kanskje mange av oss?

Sakkeus var  absolutt ingen helt. Heller motsatt. Jeg har en viss anelse om at jeg ville ha mislikt ham sterkt hvis jeg hadde møtt ham før alt dette skjedde. For det skjedde noe i Sakkeus sitt liv. Det ble et stort FØR og et stort ETTER. Sakkeus var en luring, en kjeltring. Satt som overtoller ved byporten og tok toll av varer på vei inn til byen. Tok for mye penger. Puttet dem i egen lomme. Sakkeus ble svært rik på penger men svært fattig på venner.

Stort oppstyr i byen. ”Jesus kommer!” ble det ropt nedover gatene. Folk stimlet sammen. Ryktene fortalte at denne mannen fra Nasaret fikk lamme til å gå, blinde til å se og døve til å tale. Kortvokste Sakkeus kommer ikke fram i folkemengden. Klatrer opp i et tre. Prøver kanskje å skjule seg i løvet for å unngå folkets spott og hånlige latter? Jesus kommer inn i byen. Mange av byens prominente står antakelig klar med innbydelser. Jesus stopper under treet til Sakkeus. ”Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.”  Så står det videre at folket murret – for han tok jo inn hos en syndig mann! Men Sakkeus gledet seg.
Ingen vet hva som skjedde hjemme hos Sakkeus, men noe skjedde i hvert fall med Sakkeus: ”Herre, halvparten av det jeg eier vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen skal de få firedobbelt igjen.”
Hva var det han fikk av Jesus? Noe større enn all sin rikdom? Livet til Sakkeus ble snudd om. Til det gode. Og Sakkeus ble godhetens giver.
Når det kunne skje denne luringen, så kan det vel også skje meg?
Kanskje jeg skulle åpnet døren for et besøk jeg også?
Kjersti Bildøe Ryan – prestevikar i Hadsel

mandag 13. februar 2012

Oppstart Ungdomskor
Hei!
Vi prøver å få til et ungdomskor for hele Hadsel! Base blir i første omgang musikkrommet på Melbu skole. 
Øvingsdager blir på ONSDAGER kl 18-1930!
musikalsk leder: Sven Becker
Hvem kan være med: alle mellom 14-20 år

OPPSTART 7.mars 2012!!

Har du interesse - søk medlemskap i facebook-gruppen:

torsdag 9. februar 2012