onsdag 22. februar 2012

Hva er din historie? - gudsord uke 8

Skavlan sist fredag ble avsluttet med låten ”What is your story”? – Hva er din historie? Det jeg er som menneske handler jo mye om hva jeg har opplevd gjennom livet, hvem jeg har blitt påvirket av og hvilke opplevelser jeg har hatt.  Etter hvert har jeg selv valgt hvem jeg har latt meg påvirke av og hvilke miljø jeg har oppsøkt. Det som konkret har påvirket meg er selvsagt alle mennesker jeg hatt rundt meg. I tillegg har jeg hatt mange opplevelser på turer, i musikk og i litteratur. Totalt sett er det alt dette, sammen med den arven jeg har med meg, som har formet meg som menneske. Dette er min historie.

Det er mye sannhet i ordtaket ”si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er”.  I dag er det dessuten mye fokus på livsstil og kosthold, noe som har stor betydning for vår fysiske form.

Selv i vårt åpne, demokratiske, samfunn kan det sikkert diskuteres om vi står helt fritt til å velge vår påvirkning. Store multinasjonale selskaper og reklame styrer nok mye mer av vår tilværelse enn vi er klar over.  Men vi har frihet til å si og trykke det vi mener (innenfor visse grenser).  Og vi har frihet til å velge hva vi leser, hvilke foreninger vi vil være medlemmer av og hvilken religion eller tro vi vil forholde oss til. Over 85 % av innbyggerne i vår kommune er medlemmer av Den norske kirke. Selv om det kanskje ikke gjelder alle, er det for svært mange et bevisst valg. De har i alle fall ikke valgt å melde seg ut. Så kan en spørre seg; hvilken historie har vi i forhold til et slikt medlemskap, - og i forhold til Gud?

For noen år siden var jeg på et kirkelig møte i et samisk kjerneområde i Finnmark. I dette samiske miljøet ble det spurt; Hva er din troshistorie?  Hva er det som har ført deg til den tro du har i dag? Da måtte jeg tenke gjennom hva som lå bak den tro og de holdninger jeg selv har i dag. Det var interessant å grunne på. Det handler selvfølgelig en del om hva jeg opplevde i barndommen, med søndagsskole og leirer, deltakelse i gudstjenester og annet. Også her handler det om møte med mennesker, men selvsagt også møte med Guds ord. I bunn og grunn er det Guds ord som skaper tro.

Dagens lille utfordring til deg blir da; What is your story? Og hva er din troshistorie?Gunnar Tveit Sandvin

kirkeverge