tirsdag 28. februar 2012

Kunngjøring: Bli kjent med 1. Kongebok

Vi fortsetter med serien "Bibelen - vers for vers". Etter å ha arbeidet med Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger inviterer vi til undervisning og lesing av en 1. Kongebok!
Vel møtt på Stokmarknes menighetshus!!