mandag 13. februar 2012

Oppstart Ungdomskor
Hei!
Vi prøver å få til et ungdomskor for hele Hadsel! Base blir i første omgang musikkrommet på Melbu skole. 
Øvingsdager blir på ONSDAGER kl 18-1930!
musikalsk leder: Sven Becker
Hvem kan være med: alle mellom 14-20 år

OPPSTART 7.mars 2012!!

Har du interesse - søk medlemskap i facebook-gruppen: