fredag 13. april 2012


RESULTAT FASTEAKSJON KIRKENS NØDHJELP 2012

Tusen takk til alle dere som gjorde en innsats under årets Fasteaksjon. Nå har vi fått inn alle bøssene. Aksjonen i Hadsel var vellykket: motiverte og fornøyde konfirmanter var ute med bøssene, foreldre stilte opp som sjåfører og mange frivillige organiserte gjennomføring av aksjonen på en strålende måte!!!!
Før vi legger bøssene vekk til neste års aksjon, får dere her årets resultat av aksjonen i Hadsel:

Samlet beløp: 42.677,-   => vi klarte mer enn i fjor!!! Der var det: 41.532,50-!
Grønning: 8.003,50,-      (14 konfirmanter som gikk)
Innlandet: 1.400,-           (2 konfirmanter)
Stokmarknes: 19.171,-  (32 konfirmanter )
Sand: 2853,50,-              (5 konfirmanter)
Melbu: 10.842,-             (23 konfirmanter)