torsdag 3. mai 2012

Gudsord uke 18 - 2012


Er folkekirken liv laga? Ja, hvis bare…..

Av Olav Holten, prost.

Kan folkekirken dø?
Selvfølgelig kan den det!
Det overlever nemlig ikke av seg selv.
Hva skal til for å holde folkekirken i live? Hva skal til for å bevare den?

Det vil ikke hjelpe å tviholde på Statskirken, som mange har ”klokkertro” på. Det vil heller ikke på sikt hjelpe å forsøke å sikre folkekirken med lover og regler som i den ”statskirke light” som vi er  i ferd med å få nå. Jeg anser det som helt sikkert at kirken ikke vil få tilstrekkelig økonomi til å drive sin virksomhet godt. Staten vil gi kirken støtte, ja, på linje med alle andre registrerte tros- og livssynssamfunn. Men langt fra nok!
Da er det ikke til å unngå at det vil kreve mer av det enkelte kirkemedlems vilje til å støtte opp om folkekirken også økonomisk, enten i form av en eller annen type kirkeavgift eller ved fast givertjeneste e.l. Det å drive en kirke gjør seg ikke av selv, det koster. Og må koste, som alt annet. Da må dem som ønsker å beholde kirken være villig til å støtte den regelmessig også med penger. Jeg frykter vi ikke kommer utenom dette på sikt, selv om vi ikke er der ennå.
En annen faktor er likevel av vesentlig større betydning.. Det ikke å gå i kirken, det ikke å bruke den, er faktisk med på å undergrave dens eksistens. ”Den danske kirke dør av at folk selvfølgelig ikke går i kirke hver søndag!” Slik var åpningsordene i en artig dansk bok jeg skaffet meg på sekstitallet. Utsagnet er satt på spissen, ja, men det er mye sant i det.
Det å tro innebærer faktisk en viss porsjon trofasthet. 
Trofasthet,
raus giverglede,
personlig oppmøte og
en sunn vanekristendom er av det som aller best garanterer folkekirkens fortsatte eksistens i våre lokalsamfunn. Hvis dette ikke kommer på plass i større grad enn i dag, frykter jeg at vi på lang sikt ikke vil ha muligheter for å opprettholde folkekirken som landsdekkende.
|Og det ville verre synd.
Kirken vil nok overleve. For den har Guds løfte på at ”Dødsrikets porter skal ikke få makt over den” (Matt 16,18b). Men jeg vet ikke om folkekirken vil være i stand til å overleve.