lørdag 12. mai 2012

IKKE PILEGRIMSTUR 12. MAI

Her er en del av fjorårets deltakere
Av en for oss uforståelig grunn står det annonse i Vesterålens Avis om at det skal være pilegrimstur i regi av Hadsel menighet 12. mai. Dette stemmer nok ikke. Derimot er det planer om å arrangere slik tur den 20. juni. Og ganske riktig skal turen gå fra campingplassen og følge den gamle kirkeveien over til Hadsel kirke. I juni i fjor arrangerte vi også en slik tur, med flere tankevekkende stopp underveis, i et aldeles nydelig vær. Det var stor oppslutning om turen. La oss håpe det blir slik i år også, men altså ikke før 20. juni.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å være med - turen vil bli avsluttet med en kort gudstjeneste i Hadsel kirke og grilling nede på prestegårdstunet etterpå.