tirsdag 8. mai 2012

Ingen kirkelige handlinger i Melbu kirke


Sokneprest Sven Becker har i samråd med prosten i Vesterålen besluttet å flytte alle begravelser, vielser og gudstjenester fra Melbu kirke til Hadsel kirke. 
Unntak er gudstjenesten på 17.mai som blir avlyst i år.
Denne ordningen gjelder fram til 31.07.2012.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Ordningen skyldes fortsatt pågående arbeid rundt bygging av orgelet i Melbu kirke.