tirsdag 26. juni 2012

Gudsord uke 26 - 2012

Pilegrimstur

Sist onsdag arrangerte Hadsel menighet pilegrimstur fra Stokmarknes etter den gamle kirkeveien til Hadsel. Å gå pilegrimstur kan sammenlignes med et livsløp.

I løpet av en slik tur er det både motbakker og unnabakker, det er slakke, lette, behagelige partier og tunge partier fordi terrenget er ulendt eller skummelt bratt. Det kan også være at det er for varmt i lufta eller motsatt – at en går og fryser.

Sammenhengen mellom livet og vandreturen gir en anledning til å tenke gjennom sin situasjon.  Hvordan er det å gå på denne turen her og nå? – Og hvordan har jeg det egentlig i mitt liv? Er jeg inne i en periode der livet går lett eller har jeg spesielle utfordringer? I organisasjonslivet  er det populært å si at det fins ikke problemer, - bare utfordringer. Men det kan være vanskelig å akseptere vanskeligheter i livet – hvorfor måtte dette ramme meg? Men det kan sannelig være vanskelig å se og være takknemlig for alt det gode i livet også.

For noen år siden var jeg på leirskole med elever der vi skulle gå en litt strabasiøs fjelltur med en klasse som så litt mørkt på den utfordringen som lå foran dem. Leirskolelæreren hadde en flott teknikk for å motivere. ”Nå skal vi gå i 17 min, så skal vi ta en pause”. Elevene gikk forventningsfulle fram mot en pause som i praksis var kanskje en halvtime unna. ”Ved neste pause – om ca. 20 min skal alle få en sjokolade”.  Det ble skapt en positiv holdning til turen som gjorde at elevene glemte tiden og gikk mye lengre enn de var klar over. Og den viktigste motivasjonen var å nå toppen og få utsikt.

En pilegrimstur kan ha som mål å nå en topp med overvinnelse og utsikt. Men målet kan også være turen i seg selv og erfaringene underveis med egne tanker i forhold til naturen eller i samtale med dem en vandrer sammen med. Både på en pilegrimstur og i livet ellers kan det være verdifullt og ha en medvandrer – en som går sammen med deg og som du kan dele tanker med. Da kan vi også være en motivator for hverandre slik som leirskolelæreren var overfor elevene. På denne måten kan vi arbeide oss gjennom hindringer og vanskeligheter i livet.

En pilegrimstur – eller en hvilken som helst tur, lærer oss også at det er i motbakker det går oppover. De store og flotte opplevelsene forutsetter gjerne at en overvinner hindringer og vanskeligheter underveis, så også i livet.

Vi har en medvandrer som vi ikke fysisk ser, men som vi likevel kan erfare og kommunisere med. Jesus Kristus ønsker å være en medvandrer i våre liv.

Gunnar Tveit Sandvin
Kirkeverge