tirsdag 3. juli 2012

Gudsord uke 27 - 2012


For 4 uker siden satte vi poteter i jorda. Fjorårspoteter med mer eller mindre groer på ble puttet ned i en ikke for varm mold og gjemt vekk. Potetlandet så ut som en sort ørken.

I forrige uke var vi tilbake i potetlandet. Her hadde det skjedd noe! Opp fra den sorte molda var det kommet fine rader av potetkål. Men der var mye mer. Der var ugress, løvetann, smørblomster og små «høymuglebarn». Hvis vi ønsket at potetene ikke skulle bli overmannet av alle andre som kjempet om plassen, var det bare å brette opp jakkearmene og fjerne alle uønskede vekster. Etter noen timer var potetlandet perfekt, med fine rader potetkål som hadde fått tilførsel av frisk jord. Alle ødeleggende vekster var borte, stuet sammen for å visne.

Da jeg skulle skrive denne ukas «Gudsord» kom jeg til å tenke på potetlandet. I Bibelen står det en del om å så eller plante Guds ord. I Markus 4 kan vi lese lignelsen om Såmannen, bildet på Gud som sår ut sitt ord blant oss mennesker. Hvorvidt Guds ord får feste seg og vokse, er avhengig av voksestedet.

I utgangspunktet er den «gode jord», det mottakelige mennesket, det perfekte voksested. Men også her kan «ugress» lure seg inn og overta i stedet for det som er ment å være der. Hvordan er det i ditt og mitt liv? Har du og jeg unnlatt å luke vekk alt som kan ødelegge forholdet mellom Gud og oss? Sagt på en annen måte:«Hva hindrer Guds vekst i mitt liv? Er mitt «ugress» kanskje alt jeg bare «må ha», slik som feriereisen, besøk av feriegjester, oppussingen, hus-/ hagestell, småturene, osv. Utsetter jeg å ta tid til Guds ord?»

På samme måten som potetlandet trenger luking og hypping for at veksten skal bli god, slik trenger også ditt og mitt Gudsliv stadig å renses og tilføres noe nytt og friskt for at veksten skal bli god. Og på samme måten som en gammel potet kan gi liv til nye poteter, slik kan du og jeg være med på å spre Guds gode ord videre til stadig nye mennesker. Ikke fordi vi er så gode og friske i oss selv, men fordi Han som har begynt den gode gjerning i oss ønsker å få bruke enhver av oss i sin tjeneste. Det forutsetter at den kraften som Gud vil gi oss, får bo og utvikle seg i oss, slik at vi har noe å gi videre til andre.

«La Kristi ord få rikelig rom hos dere» Kolosserne 3, 16

Ha en velsignet sommer!

Ingrid Bergquist
diakon