tirsdag 28. august 2012

Å kjenne Han på kroppen


Andakt frivillighetsfest / gudsord uke 35, sokneprest Sven Becker

Mange ganger er det viktig å ha riktig fokus for publikumet. Og det å tenke gjennom hva folk flest vil kjenne seg igjen i lettest kan være et godt utgangspunkt. Etter mange runder fant jeg fram til et tema alle har noe å si om: sykdommer. 

Livet er full av sykdommer! Bibelen også!
Spesiell fokus skal de idag rettes mot hjertebrann. Ikke å forveksle med halsbrann, men kan sikkert forekomme ilag. Jeg aner ikke!

Bibelens diagnostikk er gammel, men detaljert. Fra sikre kilder vet vi at hjertebrann gjerne forekommer sammen med plutselig blindhet, en følelse av forvirring, (menn skylder da oftest på kvinnene rundt seg), kombinert med  uforstandige uttalelser og treghet i tro. Ja: treghet i tro!

Det er ikke i mange av nåtidens pasientjournaler at dette vil skrives ned: patientens hjertebrann ble forverret pga. treghet i tro. Kanskje burde man begynne å ta dette med etter hvert.

På 30tallet kom gjennombruddet i hvordan man kunne helbrede mennesker med hjertebrann. Medisinen het: oppdagelse! I videre forskning hadde man så funnet ut at hjertebrann ikke i det hele tatt var farlig: tvert imot - den kunne brukes til å justere livet, oppdaget dets virkelige innhold og retning.

Muligens har noen oppdaget hva som egentlig skjuler seg bak denne betraktningen - hvilken tekst dette sykdomsbildet er hentet ifra - og hvem som "lider" av hjertebrann.
Fortellingen om Emmausdisiplene har fascinert meg på mange måter - men denne er ny: evnen til Kleopas og hans venn til å se tilbake, kjenne tilbake.
"De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?»"

Disse to hadde virkelig fått kjenne Jesus på kroppen - men de måtte se seg tilbake. Deres oppdagelse og tro fikk så å si tilbakevirkende kraft. De ble slått av "blindhet", forvirret og gjort treg med tanke på de store hendelser i Jerusalem bare noen få dager tidligere. Men hjertebrannen viste dem veien til oppdagelsen. Noe hadde de kjent - men de hadde ikke visst hva Gud ville vise dem gjennom det. 

Det egentlig fantastiske: disse blinde, forvirrete, trege sjeler er disipler!  Til og med frivillige disipler!
For et stort budskap og lettelse dette er for meg!!