fredag 10. august 2012

Vi ønsker en velsignet vei framover!!I dag hadde prestevikar Kjersti Bildøe Ryan sin siste arbeidsdag i Hadsel menighet og Vesterålen prosti. 

Vi takker henne for det engasjementet hun har vist, med tanke på barne- og ungdomsarbeid, tjenestene på sykehjemmene - og alt det som hun har bidratt med som menighetsprest hos oss!

Kjersti skal videre til et ett-års-vikariat i Lofoten prosti - og vi ønsker henne Guds velsignelse for den videre tjeneste i vår kirke.