tirsdag 2. oktober 2012

Gudsord uke 40 - 2012


Sorg er vondt, men …
 
For ca. tre uker siden arrangerte kirkekontoret og skoleetaten i kommunen en fagdag om sorg. Mange i Hadsel er rammet av sorg i løpet av de siste årene. Dette er en stor belastning for de pårørende. Men det er også en stor utfordring for de som arbeider med mennesker i sorg. Derfor var denne dagen både en fagdag for de som arbeider i skoler, barnehager og på ulike steder i helsetjenesten, og i tillegg var det på kvelden åpent møte på menighetshuset med temaet ”Å leve med sorg”.

Alle mennesker opplever sorg i livet. Slik må det være. Vi møter alle på sørgelige hendelser, enten det er i nær familie, nabolag eller det er lengre unna slik at vi møter det i media. Sorg er ofte knyttet til dødsfall, men det kan også være sykdom, skilsmisse eller sorg over at livet av andre årsaker blir tvunget inn i spor som vi ikke vil.

Å oppleve sorg er vondt. Dramatiske hendelser og dødsfall er særlig vondt. De som har opplevd slike ting vet at det er ikke sant at tiden leger alle sår. Men tiden gjør likevel noe med våre opplevelser, også med sorgen. Sorgen blir en del av den erfaring som vi mennesker tar med oss videre i livet og som er med å forme oss som mennesker og som styrer våre valg videre. Ja, sorg er vondt, men det inneholder også fokus på det som var før sorgen. Når hendelsene kommer litt på avstand blir vi i stand til å oppdage mer av det som var før sorgen. Da kan vi kanskje greie å oppleve både takknemlighet og glede for det som var.

Hvis sorg bare var negativt, ville livet og samfunnet vært helt utålelig. Så mye vondt som vi omgir oss med i media og ellers må vi likevel greie å forholde oss til omgivelsene.  I enkelte tilfeller kan vi høre om kunstnere som under svært vanskelige forhold og sorg har skapt stor kunst. Mange salmer er skapt i situasjoner der forfatterne har levd i dyp sorg. Det kan til tider se ut som at sorgen er en forutsetning for det som skapes. Kolbein Falkeid har sett noe av dette i et dikt om Louis Armstrong. I slutten av diktet sier han:
hvor stor sorg skal til for å nære en ren glede”

Sorg er vondt og vi kan ikke rømme fra den, men den kan også føre noe godt med seg.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge