tirsdag 23. oktober 2012

Gudsord uke 43 - 2012


Pussy Riot og ordets handling
Johannesevangeliet begynner med følgende: ”I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var Gud.” Dette ordet er Gud som kom ned til vår verden, ble menneske og tok bolig i blant oss. Når vi møter dette som utgangspunkt for et evangelium kan dette vise oss hvordan ord som formidles til oss både gjennom tale og skrives ned svart på hvitt, setter oss i en posisjon hvor ordets passive lytting krever av oss at vi skal handle. Gjennom Guds inkarnasjon til menneske, til Jesus Kristus, viste han oss hvordan ord er handling. Ordet krever handling og ikke bare tolkning, og kanskje det sterkeste budet vi har blitt gitt er det dobbelte kjærlighetsbud ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand” og ” Du skal elske din neste som deg selv.” Disse to budene henger sammen, for gjennom at Gud ble et menneske, kan man tolke det dit hen at det å elske Gud er det samme som å elske sin neste og ville det gode for hverandre.

Vi har gjennom TV-aksjonen gitt og hjulpet til, slik at Amnesty International kan arbeide videre med sine viktige saker. Samvittighetsfanger er kanskje den farligste og mest destruktive måten å få mennesker til å ikke handle. Gjennom et regimes trusler kan de spille på frykt for at man skal bli fengslet med en urettferdig rettergang eller uten noen rettergang i det hele tatt. Pussy Riot er et skremmende eksempel på hvordan et land bruker et rettsystem for å stilne ubehaglige stemmer som stiller de kritiske spørsmålene. Det er heller ikke bare de opposisjonelle på den politiske fronten som blir tvunget til stillhet, men mennesker som ikke får lov til å vise kjærlighet offentlig fordi man vedtar lover som undertrykker homofile.
Pussy Riot kan ses på som et uttrykk for ord som går over i handling. De har blitt en kroppsliggjøring av undertrykkelsen i Russland. Mennesker og situasjoner som ikke før har blitt belyst har nå kommet fram i de internasjonale medienes søkelys. Jesus rev ned stengsler og skapte nye rom for liv og for åpenhet og slik jeg ser har Pussy Riot også startet på arbeidet med å rive ned stengsler med sitt uttrykk. Ordet ble til handling.

Og våre ord ble blant annet til handlinger på søndag under TV-aksjonen, når vi gav av vårt slik at stengsler og undertrykkelse kan rives ned der undertrykkelse foregår.

Andreas Ihlang Berg
Prestevikar