tirsdag 30. oktober 2012

Gudsord uke 44 - 2012


”Det skulle jo ikke ha gått slik!”

Olav Holten, prost.

”Slik det skulle ha gått!!”
Religionen var dømt til å dø. Den kjente tyske teologen Bonhoeffer ”spådde” at kirken etter andre verdenskrig måtte innrette seg på å være kirke i en religionsløs verden.
Polemikken mot religion, kristendom og kirke var sterk på femti- og sekstitallet, kanskje også på syttitallet. Det var bare et tidsspørsmål før alt religiøst hørte fortiden til.
Politisk hadde marxismen og kommunismen argumentert slik: Hvis bare de ytre forhold for menneskene ble gode, fattigdommen ble utryddet og alle hadde arbeid, så ville det ikke lenger være behov for religion.
Vitenskapen hadde på sin side opphøyd seg selv til et livssyn som utelukket all Gudstro. Og alle som sa noe annet var i beste fall uopplyste, i verste fall dumme.
Men slik gikk det ikke! 

Slik det gikk!
Vi våknet på åttitallet til en slags ”blåmandag” og oppdaget plutselig dette: Hjelp, verden er blitt religiøs!
Det livssynsmonopol som den såkalte Vitenskapen hadde tiltatt seg, viste seg ikke å holde. Tilværelsen var ikke så enkel at alt kunne dekkes med vitenskapelige facts. Den var mer mellom himmel og jord enn en kunne forstå. Og det ble plass til undringen igjen. Spørsmål etter gudstro ble aktualisert på nytt.
Det ble større åpenhet i forhold til religiøse fenomener. Det betydde ikke nødvendigvis at verden var blitt mer kristelig. Men dette hadde som resultat at det rent faktisk ble lettere å tro. Suksessen som den nye Bibeloversettelsen har hatt som bestselger i månedsvis, er et eksempel på dette.
 

Slik det kan gå!
         Dette betyr at i dag er det vesentlig lettere å tro også på kristendommen. Det gir håp for framtida. Samtidig som det gir kirken store utfordringer til å framstille den kristne tro på en måte som er sakssvarende for dagens mennesker.
        Det utfordrer også dagens mennesker og ikke minst dagens kirkemedlemmer til å slutte opp om den tro som faktisk er deres, den kristne. Og jeg vil oppfordre kirkens medlemmer til med stor frimodighet å kalle seg kristne og å ta kristennavnet tilbake.