tirsdag 20. november 2012

Gudsord uke 47 - 2012

Haugianere 

Dette er tittelen på et maleri malt av Adolph Tidemand i 1848. Det skildrer en lekpredikant som står på et lavt bord og taler til en forsamling i et lite lokale. Her er både unge og gamle og fra ulike samfunnslag. En person ligger også til sengs. Det er skildring av et husmøte i en privat heim. Haugianerne er bevegelsen som oppsto etter lekpredikanten Hans Nielsen Hauge fra Tune i Østfold som levde for 200 år siden.  

Han fikk sitt kall fra Gud til å forkynne mens han gikk og pløyde på åkeren en dag i 1796. Fra den dag startet en virksomhet som førte ham over hele landet. Svært mange samlet seg til forkynnelse om å vende om til Gud og ta Jesu frelse på alvor i sitt personlige liv. Han forkynte også gjennom at han skrev bøker som ble spredt i voldsomme opplag. Forkynnelsen hans utfordret egentlig ikke kirkens lære, men prestestanden ble sterkt utfordret. Konventikkelplakaten av 1741 forbød lekfolk å forkynne uten sogneprestens godkjennelse. Derfor ble han stadig arrestert, men løslatt igjen etter kortere eller lengre tid. I 1804 ble han arrestert for 10. gang. Da ble han sittende i fengsel i mange år og etter det ble det lite reising med ham. 

Det som gjør at Hans Nielsen Hauge er blitt husket i ettertid er, i tillegg til at bevegelsen ble en livskraftig bevegelse som preget mange mennesker, hans engasjement i næringslivet. Fabrikker og virksomheter over hele landet ble startet opp etter idé og oppfordring fra ham. Der han så muligheter tilskyndet han virksomhet både med kunnskap og kapital. Gjennom boksalg og egen næringsvirksomhet ble han til tider en rik mann, noe som også ble oppfattet som en trussel i offentligheten. 

Hans Nielsen Hauge har fått ny aktualitet igjen i dag. Det moderne næringsliv har fått øynene opp for Hauges næringspolitiske tenkning ved at etikken er en nødvendig del av hele virksomheten. Næringslivets Hovedorganisasjon har støttet seminarer for å bringe Hauges tenkning inn i norske bedrifter. Samtidig med at kristen etikk i næringslivet aktualiseres ser vi samtidig at etikk og moral er viktig i alle menneskers liv. 

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge