tirsdag 18. desember 2012

Gudsord uke 51 - 2012

Biskopens juleandakt 2012


GUDS FRED!
«Guds fred» er en gammel hilsen. Det er en vakker hilsen. «Fred» er av de store ordene. Vi kan ikke ønske noe bedre for hverandre enn å få leve i fred. «Fred» er et hovedord i vår Bibel. I Guds nærhet lever freden. Ingen fred er større enn den han gir. Guds fred er knyttet til julebudskapet. Jesus ble kalt fredsfyrsten. Og englenes store «Gloria», sangen på Betlehemsmarken, er en hyllest til freden som nå er kommet til verden. «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden»! At Gud har knyttet sin fredsplan til et lite, sårbart menneske, er juleevangeliets store mysterium. Mysteriet utfolder seg gjennom livet hans. I det han gjorde og i ordene han brukte. I den historiske freden han skapte ved et offer vi minnes om hver gang vi ser et kors og hver gang vi lytter til budskapet om hans oppstandelse. Han skapte fred. Derfor er julebudskapet et fredsbudskap – fra Betlehem. En by som fortsatt finnes og hvor dagens innbyggere fortsatt lengter etter fred, også nå i julehøytiden. Dagens virkelighet i Betlehem er en påminnelse om at budskapet om Guds fred, også er en utfordring til å huske på dem som lever i ufred også denne jula. Jesus sa en gang «salige er de som skaper fred». Det er et ord vi kan bære med oss når vi skal feire vår store fredshøytid.

Med ønske om en fredfylt julehøytid.

Biskop Tor B Jørgensen.