tirsdag 8. januar 2013

Gudsord uke 2, Sven Becker


Se opp!
Når man kommer til et veikryss kan man begynne å lure på hvordan man kan finne ut hvilken vei man skal ta.
Veikryss opplever vi alle i våre liv – og jeg, som prest, fikk oppleve noen av deres veikryss i lag med dere som bor her i Hadsel. 
Ved noen veikryss er det naturlig å velge kirken som samtalepartner. Noen ganger er det i møte med sorg eller når barnet skal bæres til dåpen.
Vi har vært på veier som så ut som både enveiskjørt og stengt. Og etter hvert har dere funnet ut at det faktisk går an å bruke veiene likevel.
Når du svinger til høyre eller venstre skal du se deg om før du gir gass. Og jeg og Christina har kommet til et veikryss der vi er nødt til å se oss om, se tilbake, undre oss, takke.
Veikrysset vårt har vært kjent for mange av dere for en stund. Veien vi har så vidt begynt på, fører oss østover til Sørreisa og Troms.
Da vi skjønte at vi hadde kommet til et veikryss var det også naturlig for oss å spørre: hvordan finner vi ut om vi skal gå videre og hvilken vei skal vi ta. Det var helt naturlig for oss å spørre en god veiviser som har vært med på mange veivalg, også før Christina og jeg traff hverandre: Gud. 
Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Dette er et ord fra Salmenes bok og det sier veldig mye om hvordan vi opplever Gud som en del av våre liv. Og i min prestetjeneste her i Hadsel har jeg oppdaget at mange lever sine liv i lys at dette ordet fra salme 127.
Vi har kjent at vi trenger et nytt sted. Ikke fordi det er nytt, men fordi vi tror at vi kan videreføre byggingen av Guds rike der. Vi tenker stort når det gjelder dette – vi tenker den verdensvide kirken, vi tenker internasjonalt. Vi fikk lov til å være i Hadsel i nesten fire år, vi fikk lov til å bli kjent med mange flotte mennesker.
Og så går vi med fredshilsenen fra gudstjenesten på nye veier: vi går og ønsker å tjene Gud og (hver)andre - i Jesu Kristi navn!
Takk for oss! Sven og Christina Becker