tirsdag 15. januar 2013

GUDSORD - UKE 3.

Oppbrudd – og muligheter.


Livet består av et visst antall dager og år. Flertallet av dagene har vi ikke spesielle minner etter. Men enkelte dager brenner seg fast i hukommelsen. Det kan være mange grunner til at situasjoner og hendelser får spesiell betydning for oss. Å bryte opp og flytte til et nytt sted er en hendelse som vi gjerne husker. Sist søndag hadde vi avskjedsgudstjeneste for soknepresten vår, Sven Becker og kona, Christina som har vært menighetspedagog. Etter gudstjenesten hadde vi kirkekaffe på menighetshuset der det vanket mange gode ord med på veien for presteparet. Mange vil savne Sven og Christina selv om de ikke fikk så veldig mange år i Hadsel.
I etterkant av helga har jeg tenkt på at selv om et slikt oppbrudd kan være trist, både for oss som mister dem og for de som reiser, så ligger det alltid også noe positivt i oppbruddet. Et oppbrudd gir mulighet for å starte noe nytt, mulighet for gjennomtenkning og nytenkning. Jeg vet at Sven og Christina er i gang med planlegging av det som ligger foran dem. Og jeg håper at menigheten her i Hadsel også kan evne å tenke framover på en måte som kan virke positivt.

Hva er det jeg egentlig ønsker å si med dette? Jo, nemlig at oppbrudd er smertefullt, men det behøver ikke å være bare negativt. For i oppbruddet ligger det også muligheter for noe nytt. Slik er det for hver enkelt av oss. Vi foretar hver for oss diverse oppbrudd og forandringer i livet. Hensikten er å gi mulighet for utvikling. Og når vi nå befinner oss i ”gudsord” og menighetstenkning; Bibelen snakker også om oppbrudd. Flere steder står det at mennesker ”vender om” til Gud. Dette handler egentlig om å snu seg rundt og vende blikket i en annen retning. Det handler om å endre tenkningen om hva som skal styre livet. Det kan være å endre syn på hva det er som er viktig i livet.

Vi som er en del av Hadsel menighet står også i et slags oppbrudd når vi mister gode medarbeidere. Forhåpentligvis kan vi greie å bruke situasjonen til noe positivt. Uansett; vi takker Sven og Christina for samarbeidet og ønsker dem alt godt i nye arbeidssammenhenger.

Gunnar Tveit Sandvin
Kirkeverge