onsdag 30. januar 2013

Gudsord uke 5

VELKOMMEN SOL!

Av Olav Holten, prost.

            Sola er kommet tilbake og søndag 20. januar ”tok vi imot den” etter gudstjenesten i Hadsel kirke. Det var vidunderlig godt å kunne hilse den velkommen. Den sendte sine foreløpige kalde stråler rett inn i våre hjerter, og det gjorde oss varme!
Men skal sola i det hele tatt ha en plass i en kristen sammenheng? Er ikke soldyrkelse noe som utelukkende hører hedenskapet til og ikke har sin plass i en kristen setting? En ting er soldyrkelse. En annen ting er å ønske sola og lyset velkommen tilbake etter mørketida. For vi er helt avhengig av lyset, sola og varmen om vi skal eksistere som mennesker.
Det som Bibelen gjør klart for oss, er at lyset, sola, månen og stjernene tilhører det skapte. De er ikke guddommer. Naturen er heller ingen guddom.
            Men det er vår tro, at Gud er vår Skaper. Han har villet livet, skapt oss, og holder oss oppe. Kanskje har vi ikke holdt dette godt nok fram i vår forkynnertradisjon. Kanskje har vil til og med forsømt oss på dette punkt.
            Og i denne sammenheng hører sola, lyset og varmen med. Guds vil ikke at vi skal være og bli værende  i mørket. Men Gud går lenger enn dette. Han vet at det ikke bare omkring oss det kan være mørkt, men også i oss. mørket i oss, som noen til og med opplever som et fenomen som grenser til sykdom og psykiatri. Men det kan også kan være selvforskylt på grunn av vår synd og ulydighet mot Gud..
For å få bukt med det selvforskylte mørke i oss sendte Gud Jesus. I Johannesevangeliet vitner han om seg selv på denne måten: ”Jeg er verdens lys”.
Jesus kjempet mot mørket og mørkets krefter, han seiret Han har heller ikke noe større ønske enn å dra oss alle inn i denne seieren
            Derfor kan vi også istemme Paulus når han sier: For  Gud som sa: ”Lys skal skinne fram i mørket”, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Gud herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram (2 Kor 4,6).