tirsdag 12. mars 2013

GUDSORD UKE 11

Menneskeverd – likeverd.
I det aller første kapittelet i Bibelen leser vi om at Gud skapte verden, og mennesket som en del av den. Hovedpoenget i fortellingen i 1. Mosebok er at Gud er skaperen og at han er fornøyd med det han gjorde. ”Gud skapte mennesket i sitt bilde” (vers 27) og ”Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!” (vers 31). Vi vet selvsagt at alle mennesker er forskjellige, med ulike egenskaper, utseende, størrelse, alder osv. Den lille babyen oppdager fort at enkelte mennesker har større verdi enn andre. Det er trygt hos mamma og pappa, og vi har alle ulik relasjon til våre medmennesker. Det er klart at for meg er noen mennesker mer verdifulle enn andre. Men hvis vi skal forsøke å lage en objektiv verdiskala ut fra hvordan Gud tenker, så er den helt jevn. Til tross for ulik hudfarge, alder, evner, ja alt som kan skille oss mennesker, så er vi like verdifulle overfor Gud. Og dette må vi være oss bevisst og være med å ta ansvar for.

Disse tankene dukket opp på nytt hos meg når jeg så filmen Lincoln på kino. Hovedtemaet i filmen er kampen for å få innført et forbud mot slaveri. De svarte slavene ble behandlet som mindreverdige mennesker, noe den amerikanske presidenten, Abraham Lincoln, ikke kunne se på uten å ta ansvar for. Vi får i filmen tydeliggjort den kampen det var å få inn et tillegg i grunnloven som forbød å holde mennesker som slaver. Men synet på de svartes menneskeverd ble på ingen måte endret umiddelbart. Det er nesten 150 år siden grunnloven i USA ble endret og vi vet at situasjonen fortsatt er vanskelig for mange afro-amerikanere i USA, men også for holdningen til enkeltmennesker og grupper av mennesker over hele verden. Hver av oss kan jo tenke over hvordan vi tenker om dette i eget land.

Likeverd betyr altså ikke at vi er like. Vi vet at vi er forskjellige. Men nettopp fordi vi er ulike så er vi verdifulle for hverandre – vi utfyller hverandre. Det endrer ikke på likeverdet. Tvert imot – det befester likeverdet.

Gunnar Tveit Sandvin, kirkeverge