tirsdag 19. mars 2013

GUDSORD UKE 12

Påsken: Den store overgangen!

Påsken kan ha mange betegnelser og navn.
Et av de merkeligste finner vi i engelsk tradisjon:

Passover. Det betyr: Overgang.
Dette høres rart ut. Men egentlig er det en direkte oversettelse av det hebraisk ord for påske – som også vårt ord påske er avledet av – Pæsach.

Og det betyr ganske enkelt overgang. Det har sammenhengen med innholdet i den jødiske påskefest, der de mintes utgangen fra Egypt, overgangen fra et liv i slavekår til et fritt liv som folk.

Dette markerte de ved å slakte og spise påskelammet.  Blodet fra det ble den første påske strøket over dørkarmen slik at dødsengelen gikk forbi.

Og siden mintes de denne frigjøringen den 14. dagen i måneden Nisan, som faktisk er ca 14. april.

Vi vet at også Jesus og hans disipler stod i denne tradisjonen. Vi vet at Jesus for siste gang spiste påskelammet rett før han innstiftet nattverden og gikk inn i lidelseshistorien som førte til korsfestelsen på Langfredag.

Og den kristne påskefeiring tar egentlig til når vi påskedag feirer Kristi oppstandelse, hans overgang fra død til liv.

Egentlig er det et slikt overgangsdrama som vi i kirken gjennomlever i påsken, i hvert fall kan gjennomleve: Overgangen fra død til liv i vår egen tilværelse.

Noe av det samme skjer i dåpen, vi går over fra en tilværelse og inn i en annen, fra dødens til livets sammenheng. Derfor er påsken og dåpen knyttet nært sammen, idet vi tror at vi i dåpen dør og står opp igjen sammen med Jesus Kristus. Dette markeres spesielt sterkt i påskenattsgudstjenesten. Derfor er det også naturlig å ha dåp i den. Noe som det også skal være i Hadsel kirke i år.

Det å leve seg inn i påsken, er å gå inn i dette mysterium som nettopp vil formidle en slik overgang. Det inviteres vi til å delta i også til i år.

Og da kan vi lytte til den meningsfylte strofen fra Bjørn Eidsvågs kjente dikt ”Eg ser”.
Der lar han Gud si:
                  ”Eg gjer død til liv for deg!
                   Eg har gjort død til liv for deg!”.

Olav Holten, prost.