lørdag 13. april 2013

GUDSORD UKE 15


Barnetro

Mange mennesker gir uttrykk for at de går ikke så ofte i kirka, med de har da sin barnetro. Men hva betyr det å ha sin barnetro? Begrepet barnetro har trolig kommet inn i språket gjennom Lapp-Lisa sine utallige framføringer i ønskekonserten av ”Barnatro” Hun sang den inn på plate i 1936, og mange er det som har hørt ordene; ”Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bo ..”. Videre handler sangen om den trygghet i Gud en opplevde som barn. Her er ikke så lite nostalgi i å tenke tilbake på barnets opplevelse av ”moders favn”. Og i refrenget heter det; ”Barnatro, barnatro, til himmelen du är en gyllne bro”. For svært mange er begrepet barnetro synonymt med at de har en Gudstro, en tro som skal hjelpe dem til himmelen. De kan kanskje ikke si så mye mer om hva det handler om, nettopp fordi de ikke går så mye i kirka eller på annen måte tilegner seg kunnskap om hva troen innebærer.
Er barnetroen en god nok tro? Ja, Jesus sier jo ”la de små barn komme til meg”. Å komme til Jesus er å tro. Samtidig er barnetro noe annet enn voksentro. Det forventes at vi i vårt trosliv utvikler oss på samme måte som på andre områder i livet. Vi trenger større kunnskap om hva troen innebærer. Dette har vi tilgang til både i Bibelen og i forkynnelse som foregår både i kirken og i andre sammenhenger. En voksentro forhindrer likevel ikke at du kan ha ”kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bo”.
En annen svensk sanger, visesangeren Stefan Sundstrøm, har nettopp, i samarbeid med nord-norske musikere gitt ut CD som er tatt opp på Træna. Åpningslåten her har refrenget; ”Hej hej hej Lou, ta vara på din barnatro”. La det være dagens oppfordring til oss alle. Ta vare på vår barnetro. Og la ikke barnetroen bare være nostalgi selv om det også kan ha sin verdi. La oss tilegne oss kunnskap om hva troen innebærer.

Gunnar Tveit Sandvin, kirkeverge