fredag 26. april 2013

GUDSORD UKE 17


BØNNEN SOM FORENER

Ett sentralt tema i kommende søndags evangelietekst i Joh.17,6-11 handler om Jesu forbønn, Jesus ba for sine disipler, kvelden før han døde på korset. En sentral del av bønnen lød: ”Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett.”
Det er trygt å vite at Jesus fortsatt ber for sine, når vi ikke helt vet hva vi skal be om eller opplever det tungt å be. Det gir hvile å vite at Jesu daglige omsorg også handler om å bli bedt for av en som kjenner den enkelte av oss og har en omsorg som er bunnløs.
Jesu bønn handler om at du og jeg må bli bevart i tilliten til Jesus gjennom alt det som møter oss i livet. Da kan vi nå fram til ”huset med de mange rom” – til Guds rike uten plassmangel, nød eller død. Der vi knyttes nærmere Jesus, knyttes vi samtidig nærmere hverandre på tvers av menneskelige skillelinjer.  

Stig Are Leiros, prostiprest