mandag 15. april 2013

KONFIRMASJON 2014

Nå nærmer det seg konfirmasjon for årets konfirmanter.
Samtidig er det for oss på tide å forberede opplegget for neste års konfirmanter.
Årets 8. klassinger har fått brev fra kirken sentralt i Oslo med tilbud om konfirmasjon. Hadsel menighet har fått tilsatt ny menighetspedagog som er på plass 1. juni. Vi vil derfor komme tilbake senere på våren med datoer for innskriving av neste års konfirmanter.
Det vi kan si allerede nå er datoene for konfirmasjon i 2014.
Det blir i
Melbu kirke 4. mai
Hadsel kirke 11. mai
Grønning kirke 25. mai
Sand kirke 1. juni
Innlandet kirke 29. mai (Kristi Himmelfartsdag)