fredag 31. mai 2013

GUDSORD UKE 22

For ikke lenge siden fikk jeg en gave fra en venn: en huspostill, skrevet av presten Karsten Isaksen. Før i tiden var det vanlig å ha følgende tre bøker i hjemmene: bibel, salmebok og huspostill. Alle bøkene var i bruk. Og mange hadde ikke flere bøker enn disse tre. En huspostill skulle være «en veiledning for Guds barn». Foran i min «moderne» huspostill står det at den inneholder «forkynnelse og sjelesorg skrevet for mennesker som lever i vår tid». Huspostillen har daglige, små stykker, som innbyr til refleksjon. Sist uke handlet det om valg, og fikk meg til å tenke over hvilke valg jeg gjør i livet, i min hverdag. I den forbindelse har jeg lyst å dele noe med deg som leser dette. Har du tenkt over hvor ofte vi skyver ulike valg foran oss? Vi vil ta valget senere. Har du tenkt over at det at du ikke tar et valg også er et valg? Du velger utsettelsen. Det kan bli en måte å leve på. Vi mennesker har mange planer om hva vi skal gjøre «senere». Men vi har ingen garanti for at det blir noe «senere» for oss. Alt for mange mennesker har opplevd at livet snues opp- ned på et øyeblikk.  Og så blir ingenting slik som vi tenkte. Valgene vi utsatte, fikk vi aldri tatt.
Jeg tror at de fleste mennesker vet hva som virkelig betyr noe i livet, hvilke valg vi burde ta. Men vi er redde for å komme i bevegelse. Det gjelder ikke minst valget om å følge Jesus, eller ikke. Vi er redd for hva andre vil si og tenke. Vi er redd for ikke å holde mål, ikke skal få det til. Vi tror det kan bli kjedelig. Vi tror vi går glipp av noe i livet om vi velger å følge Jesus. Vi klamrer oss til oss selv i stedet for å gå til Ham som har sagt «frykt ikke» og som vil vise oss veien videre.
I Jesaia står det: «Jeg er Herren, din Gud, som lærer deg hva som hjelper, og fører deg på veien du skal gå. Ville du bare høre på mine bud! Da ble din fred som elven, din rettferd som havets bølger.»
Det er noe å trakte etter! Ta valget, beveg deg til Jesus! Sats på Ham og stol på Ham!

Ingrid Bergquist
diakon