fredag 7. juni 2013

GUDSORD UKE 23

DU KAN HA GÅTT GLIPP AV NOE
Var du i kirka i påsken? Ikke det? Da kan du ha gått glipp av noe!
         Slik skal en prest ikke skrive!  Alt maset om å gå i kirka irriterer mennesker. Det skal folk ha seg frabedt! Og de vil ikke høre at det er viktig heller.  For det er det ikke. Det har «de» bestemt! Dermed basta!
         Og når vi prester så drister oss til å gjøre det likevel, og kanskje i tillegg også sier at det er nødvendig, så får vi jo høre: Dette er tåpelig. Og derfor provoserer det når vi prester maser om det! Det er jo ikke det det kommer an på! Eller?
         I løpet av denne påsken har det likevel slått meg at de som ikke var i kirka da, kanskje har gått glipp av noe, kanskje mye! Jeg fikk, selv høve til å følge Skjærtorsdag, Langfredag, Påskenatt og 2. Påskedag i Hadsel kirke. Søkningen til gudstjenestene kunne godt ha vært bedre, spesielt på Skjærtorsdag og Langrfedag.
         Vi var vitne til og ble tatt med i et drama, bokstavelig talt.
         Skjærtorsdag ble alteret avkledd ved gudstjenestens slutt for å markere at fra nå av skulle ikke nattverden feires fram til påskens begynnelse. Fra nå av var det «tørt», fra nå av var det ikke føde. Nå var det faste, også i kirka!
         Langrfedag kom vi til en annerledes kirke. I tillegg til et tomt alter var alterskapet dekket av et blått klede. Og inni alterringen lå det et nakent kors. Etter å ha lyttet til Jesu lidelseshistorie, hørte vi at spikrene ble slått inn i korset. Det gikk nesten gjennom «marg og bein» på oss, slik opplevde i hvert fall jeg det! Deretter ble korset reist opp og festet på alterringen.
         Påskenatt og 2. påskedag var alteret de,kket på ny og alterskapet tilbake i all sin prakt! Vi fikk oppleve at livet kom tilbake til oss, i form av at kreftene fra Kristi oppstandelse ble «sluppet løs» for oss, i oss og imellom oss.
         Det å få være med på dette var stort. Og det unner jeg mine medmennesker. Det gir mening for og perspektiv over livet. 
Det var godt å få med seg! Og det fikk jeg i påsken.
Var du ikke i kirka i påsken?
Da gikk du glipp av noe!

Av Olav Holten, prost