torsdag 13. juni 2013

GUDSORD UKE 24


”HØSTEN ER STOR”
Vi møter ordene av Jesus i kommende søndags prekentekst fra Matt.9,35-38. Teksten omhandler Jesus som gikk rundt og fortalte om Guds rike, samtidig som han helbredet. Når Jesus så menneskene, ble han dypt beveget over hvor hjelpeløse de var, som sauer uten gjeter.
Situasjonen betegner også vår tid. Det handler om den smerte og angst som sykdom påfører oss, men også lengselen etter trygghet og retning i livet, noe å finne hvile i og kraft fra, noe trygt å se frem mot.
”Høsten er stor”, sa Jesus. Det sier bonden som ser ut over sitt frodige potetland om høsten. Da er det tid for å ta vare på avlingen. Kanskje har noe modnet også i deg over tid – denne lengselen, som jeg har prøvd å beskrive? Jesus vet om den, fordi han bryr seg om deg. Han er klar til å ta vare på deg og gi deg den trygghet du lengter etter. Så overgi deg til ham! Også andre bærer en lengsel! Be om at også de må få hjelp til å bringe den til Jesus – kanskje DU er det redskap han vil bruke?

Stig Are Leiros
Prostiprest