onsdag 26. juni 2013

GUDSORD UKE 26

Når vi reiser sørover i Europa er det svært vanlig at kirkehusene er åpne for tilfeldig besøk. Slik burde det ideelt sett være overalt, også her hos oss. Men det krever en viss bemanning og oppfølging. På sommerstid er mange kirker i Norge åpne for turister. Her hos oss er det særlig Hadsel kirke som er etterspurt fra veifarende som drar forbi. Også i år er Hadsel kirke med i ordningen ”Åpen kirke”. Fra i går og fram til 2. august vil kirken være åpen mandag til fredag mellom kl. 11.00 og 15.00.

Kirkerommet er et rom forskjellig fra andre rom. For det første er det et rom som er innviet til Gud, til gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Dessuten er det fylt opp med symboler som bringer tankene inn på tilværelsen utenom oss selv. Ofte er det dessuten gamle gjenstander som setter vår tilværelse i sammenheng med de menneskene som har levd i det samme huset og opplevd de samme tingene fra lang tid tilbake.

En pilegrim, enten en går til fots eller kjører i bil, kan ha behov for hvile. Da kan det være godt å finne en åpen kirke der en kan hvile føtter og tanke. Å sette seg ned i ro og fred gir hvile for sjelen. I denne tilstanden kan du på en spesiell måte la Gud snakke til deg og bli bevisst hans nærvær. Kanskje du ikke er vant til å be? Å sitte i ro i et kirkerom kan være en bønn i seg selv.

I tillegg til å opplevelsen av rommet kan en også oppleve å være en del av kirken, d.v.s. være en del av et felleskap – et ”samfunn av de hellige”. Det er Bibelen som kaller oss hellige, ikke fordi vi er perfekte på noen måte, men fordi vi er elsket av Ham som er hellig. Gud elsket oss så høyt at han sendte sin sønn, Jesus Kristus, til soning for det som ikke er perfekt, og han sendte sin Hellige Ånd til trøst, opplysning og oppmuntring. Mye av dette finner vi gjerne uttrykt rundt oss i kunst og symboler når vi setter oss ned i kirkerommet.
Stikk innom en kirke der du ferdes i sommer!

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge