mandag 15. juli 2013

Guds ord uke 29


KLART SYNSFELT

Øynene er kalt for «sjelens speil!» Det vi fyller vårt blikk med, preger vårt sinn, våre tanker og holdninger. Og vårt indre igjen influerer på hvordan våre øyne er i stand til å oppfatte virkeligheten rundt oss i forhold til oss selv. Jesus peker på konsekvenser som dessverre kjennes så altfor kjente: «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?»

Det handler om alvoret i det å forstørre andre menneskers negative sider og overse egne feil, - «For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp for dere.»

Kommende søndags prekentekst er fra Lukasevangeliets 6. kapittel, versene 36-42. Den minner oss om at vårt forhold til Gud har konsekvenser for vårt forhold til andre mennesker og vise versa! Bibelteksten handler om å se på hverandre med et kjærlig blikk og starte med oss selv! Men det skjer bare om vi får et klart synsfelt så vi ser oss som mennesker som trenger den samme tilgivelse. Det skjer ved å ha «blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus!

Stig Are Leiros
prostiprest