tirsdag 23. juli 2013

GUDSORD UKE 30


Jeg vil være med deg!

 

Det var Jesus som sa det. Han sa det til disiplene sine like før han skulle skilles fra dem og dra opp til himmelen. Herren sa det til Moses da han skulle føre jødefolket ut fra Egypt. Han sa det til Josva som skulle overta lederansvaret og føre sitt folk inn i det landet Gud hadde lovet dem. Han sa det også til flere av profetene når de ble kalt til sin nye tjeneste og oppgave.

 Felles for alle disse var at de sto på terskelen til noe nytt i sine liv. En stor og tildels ukjent oppgave lå foran. Men Herren lovte å være med! Kanskje var det situasjoner hvor det var vanskelig å tro det og at følelsen av ensomhet var større enn følelsen av å være med på noe stort som skulle få avgjørende betydning. Det var nok situasjoner der de skulle ha ønsket at Gud hadde grepet inn, eller demonstrert sin makt på en annerledes måte. Men han var med!
 
Jesus sier det til oss i dag! Jeg vil være med deg! Selv om jeg vet det, jeg har lest det gang på gang i Bibelen og jeg tror jo det er sant, så trenger jeg å gripe tak i det på nytt. Jeg vil høre at Herren sier det til meg, lytte til hans personlige forsikring til meg. Selv om jeg opplever meg alene og usikker innfor det som ligger foran – så er han der allikevel. Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg, sier David i Salme 139. Og han legger til: Det er et under jeg ikke forstår, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
 
Per Arne Dahl sier det slik i boken Forankring fryder:

”Han har lovet å være nær. Vi tror ikke på en Gud som sitter på en fjern trone og sender e-post til en forvirret menneskeslekt med oppklarende svar og forklaringer. Vi tror og vi tviler på en Gud som er kommet til oss, som er prøvet i alt i likhet med oss, og som har lovet å være nær, selv i tider hvor vi opplever hans taushet sterkere enn hans nærvær.”

Eller som Arthur Eriksson synger i en av sine sanger: Nogon stans blant alla skuggorna står Jesus.

 
Jeg vil være med deg! 
 
Karstein R. Morfjord

Menighetsrådgiver, Misjonsforbundet