mandag 12. august 2013

GUDSORD UKE 33


Grunnskaden i menneskelivet, roten til all synd, er hovmod og egoisme. Det ydmyke sinn tar kraften av synderoten, fordi det åpner veien for Guds nåde helt inn til det innerste av vårt vesen. Den kristne som mister det ydmyke sinnelag, han mister også Guds kraft.

    Bibelen forteller ganske klart, at Jesus var et alminnelig menneske. Som et vanlig menneske kunne han bli trett og mismodig. Han spiste og sov, han ble tørst og sulten, han følte glede og sorg. Slik var han undergitt alle de begrensninger, som følger med vår menneskelige natur. Han var et vanlig menneske, som en av oss.

    Jesus talte og lærte med en myndighet og autoritet, som bare tilkom Gud selv. Han helbredet syke, vakte opp døde, og tilga synder. I kraft av sin egen suverene vilje og makt ga han mennesker del i Guds rike og demonstrerte derved for all verden, at han var Gud lik, ja, at han selv var Gud.

            Det er godt å vite og tro at han, som i dag sitter ved Guds høyre hånd og har all makt i himmel og på jord - at han har gått her på jorden, som en av oss. Jesus brøt ned skillelinjer. Han ville møtt den som ingen møter, og elsket den som ingen elsker.

Han bøyer seg ned til deg, famlende, lengtende, tørstende menneskebarn, og rører ved ditt hjerte. Og han sier: Jeg har noe å gi deg, noe, som du ikke kan få hos noen annen, bare hos meg. Det gjelder bare å komme og ta imot - gratis - av nåde. Lukk hjertet opp og du lukker det opp for livet!

 
Ingibjorg Johannsdottir menighetspedagog i Hadsel