fredag 23. august 2013

GUDSORD UKE 34

VALGKAMP MED BISMAK
Valgkampen er virkelig en kamp. I kampen tas mange våpen og knep i bruk. Ett av disse knepene er å lete etter mangler og motsigelser hos motstanderne. Det kan for eksempel være å minne motstandere om hva de har sagt i avisintervju eller hvilke politiske saker de har støttet (eller ikke støttet) tidligere. Alle ønsker å framstå så attraktive som mulige overfor velgerne, ofte på bekostning av motstanderne. Egentlig er vel dette noe vi har i oss alle sammen, men det blir så tydelig og forstørret i en valgkamp. Jeg hadde ønsket meg større redelighet, troverdighet og ydmykhet i det som sies i debatter og partiutspørringer. Lyver de? Kanskje benyttes det av og til løgn også. Saken er i alle fall at alle partier vet at de lover mer enn det er mulig å gjennomføre.

Det som diskuteres er i altfor stor grad knyttet til økonomi, så som inntekt, skatt og velferdsgoder av mange slag. I tillegg snakkes det en del om miljø/oljeboring, om skole/utdanning og om sykehjemsplasser. Alt dette angår oss direkte Det meste her handler også i grunnen om økonomi. Det er penger det handler om hele veien. I debattene tegnes bilder av hvor godt det skal bli når ”vi tar over styringen” (eller om ”vi får fortsette styringen”). Vi blir sittende igjen med et bilde av at samfunnet vårt er elendig og har så store mangler. Riktignok kan mange ting bli bedre, men vi lever i et av verdens beste samfunn å bo i. Det gjenspeiler ikke valgkampen.

Likevel må vi minne hverandre om at valgkampen selvfølgelig er resultat av at vi har et fungerende demokrati. Vi står fritt i å si og mene det vi vil. Og vi står selvsagt fritt til å stemme det vi vil. Vi står også fritt til å tilhøre den religion vi vil. I det religiøse bildet finner vi innslag av helt andre ting enn det valgkamp og økonomi handler om. I sist søndags prekentekst i kirkene sier Jesus til oss: ”Dette er mitt bud til dere; Elsk hverandre”. Det kunne være behov for mer kjærlighet både i valgkampen og i samfunnet for øvrig.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge