tirsdag 24. september 2013

GUDSORD UKE 39


Hausttiden minner om at livet visner omkring oss ute i naturen. Men det minner oss også om at det kommer igjen nytt vår. Det er i hvert fall vår tidligere erfaring. Vi kan sammenligne dette til vårt liv som skal også engang visne og dø, men vi skal våkne til et nytt liv i ny verden. Ikke her på den samme måte som vakre planter og sommerblomster, men til en helt ny verden i himmelens evighet. Dette skal skje gjennom troen på Jesus som er vår frelser og gjenløser.

Hvetekornet som Jesus forteller om bar ikke frukt så lenge det ikke falt i jorden, det vil si, så lenge det var trygt og sikkert. Det var bare når det ble kastet i den kalde jorden, og begravd der som i en grav, at det bar frukt.

Jesus var Guds hvetekorn. Dersom han ikke hadde gått den veien, var vi overlatt til oss selv. Frukten av Jesu død er en forsonet Gud til liv for verden. Eller med andre ord: Herren måtte dø for å bli til liv for mange. Det var det, det hele handler om.

Hvetekornet kan og sammenlignes med troen som skal falle i god jord og vokse frem. Her er det viktig at barn fra starten av lærer å kjenne budskapet om Jesus. Jesus sa om troen: Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.» (Mark 4:31-32). Foreldre og faddere, her har dere et stort ansvar og klar oppgave. Lykke til!

 Ingibjorg Johannsdottir menighetspedagog i Hadsel

mandag 23. september 2013

LIVLIG KONSERT I HADSEL KIRKE

Sist lørdag kveld var det konsert i Hadsel kirke med Ytre Suløen Jazzensemble og solist Tricia Boutte fra New Orleans. De fikk god hjelp av kammerpikene støttet av noen mannssangere. Det ble en konsert som det virkelig svingte av. Konserten var en av tre konserter i en mini-turnè. Lørdag formiddag var de på Myre og søndag ettermiddag i Lofotkatedralen i Kabelvåg.
Vi har mange ulike ytringsformer for å nå ut med evangeliet om Jesus. Den tradisjonelle gospelmusikken som oppsto blant fargede musikere i USA er virkelig en form som skaper glede og begeistring. Her ser vi et par bilder fra øvingen i Hadsel kirke.

torsdag 19. september 2013

GUDSORD UKE 38


Livets valg.

Stortingsvalget er over. Mange er glade for resultatet av valget. Og andre er skuffet over hvordan det gikk. Slik vil det alltid være og slik fungerer demokratiet. At det er hemmelig valg er også en beskyttelse av den personlige integritet.

Denne uka og ukene framover blir det spenning om, og spekulasjoner omkring, hvordan den nye regjeringen skal bli utformet. Hvor mange parti skal den nye regjeringen omfatte?

Stortingsvalget er et valg som de fleste av oss forholder oss til. Men ellers består livet av en rekke andre valg. Vi må ta stilling til utdanning, jobb, ektefelle, bosted og så videre. Alle valg får konsekvenser for oss som mennesker. Vi formes ut fra de valg vi gjør. Mange av valgene gir seg ofte selv ut fra den oppvekst og den bakgrunn vi har. Av og til er det likevel nødvendig og ønskelig å bryte ut av det mønsteret som kanskje synes naturlig.

Hvilket valg foretar vi i forhold til Gud og det han har gjort for oss? Å tro at han i det hele tatt har gjort noe for oss, er et valg i seg selv. Vi kan nemlig velge å ta hensyn til at Gud eksisterer. Noen velger likevel det motsatt – å leve livet som om Gud ikke fins.

Religion er en privatsak vil mange si. Ja, vi kan vel også i dette spørsmålet påberope oss ”hemmelig valg”. Men Gud kjenner våre valg. Jeg tar som utgangspunkt at vi lever i en tilværelse der Gud fins. Mennesket brøt med Gud, men han kom til oss som et menneske, Jesus Kristus, for å gjenopprette dette forholdet.

Vi tvinges ikke inn i et forhold til Gud og hans frelsesverk, men vi må også her foreta et valg. I mange tilfeller kalles dette valget ”omvendelse”.  Det betyr bare å snu seg i den retningen der Gud er og bli oppmerksom på hans frelse. Vi kan velge å fokusere på Gud og at han får innflytelse i livet vårt.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge

onsdag 11. september 2013

GUDSORD UKE 37

Den gode gjeteren!

Det er snart tid for samling av sauer. Jeg er selv vokst opp på gård og måtte tidlig lære å delta i ”sausamlingen’’ på høsten. Og det var en selvfølge at når noen av sauene manglet når opptellingen var gjort så var det nye dager med leting. Det ble brukt mye tid og energi på å finne de bortkomne.

I Bibelen omtales sauer ca 500 ganger. Og på Jesu tid var sauehold en av de vanligste inntektskilder og saueflokken måtte tas godt vare på. Gjetere passet på flokkene sine og ledet dem til gode beiteplasser og rike vannkilder. Og de måtte beskytte flokken sin både for rovdyr og røvere. Det fortelles en historie om en gjeter som engang skulle med flokken sin over en elv. Sauene våget ikke å krysse elven. Da tok gjeteren et av lammene og bar det over elven først. Da moren så lammet sitt på den andre siden, vasset hun over, og snart fulgte alle de andre sauene etter. En hyrdes liv var alltid preget av en konstant påpasselighet, fryktløst mot og en aldri sviktende kjærlighet til sine sauer. I det norske landbruk er det ikke så vanlig med gjetere som er ute dag og natt og passer på sauer. Men på bibelens tid var gjeteren den mest alminnelige skikkelsen på det judeiske høylandet. Ikke rart at sauer og gjetere omtales så ofte i Bibelens billedspråk.

Jesus sier: ”Jeg er den gode gjeteren”. Jesus drev ikke gårdsbruk og hadde ikke egne sauer, men sier dette for å fortelle oss at han vil passe på oss. Det er vi som er hans ”sauer”, hans ”flokk”. Han er gjeteren eller hyrden som vil gi oss trygghet og gi livet innhold. ”Mennesket lever ikke bare av brød”, sa Jesus en gang. Vi har alle trang til å gi livet vårt mening. Den dypeste meningen ligger ikke i det materielle, hva vi eier eller vår ytre status. Jeg tror den ligger i erkjennelsen av og troen på at det fins en Gud som ser meg og vil ha med meg å gjøre. En Gud som vil være hos meg i mitt liv og min hverdag. En Gud som kan tilgi meg og gi livet mitt en ny start. Salme 23: Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Jeg vil invitere deg til å ta utfordringen, la Jesus få være din ”gjeter”, ta følge med ham og la han lede deg til det gode liv.

Karstein R. Morfjord, Menighetsrådgiver, Misjonsforbundet.

tirsdag 3. september 2013

GUDSORD UKE 36


KJÆRLIGHET AV EN ANNEN VERDEN

Kjærligheten er vel det mest omtalte emne både i viser og diktning – ikke den tilfeldige, men den evig varende, trofaste kjærligheten.

Ofte møter vi i likevel en kjærlighet som er flyktig, følelsesbasert, og mer handler om egen nytelse og der den andre blir et redskap.

Sist søndag ble vi minnet om en kjærlighet som ”utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt”, som apostelen Paulus skildrer den i ”Kjærlighetens lovsang” i 1 Kor. 13. Egentlig skildrer han Guds kjærlighet, slik vi møter den i Jesu ord og liv. Han ga sitt liv for mennesker som ikke gjengjeldte ham den. Han står ved vår side om vi svikter. Han søker etter oss når vi går!

”Bli i min kjærlighet”, sier han. Det handler om å søke kontakt med ham, la han forvandle våre hjerter, så vi kan elske hverandre mer trofast, utholdende – som ham! Amen.

Stig Are Leiros
Prostiprest