tirsdag 3. september 2013

GUDSORD UKE 36


KJÆRLIGHET AV EN ANNEN VERDEN

Kjærligheten er vel det mest omtalte emne både i viser og diktning – ikke den tilfeldige, men den evig varende, trofaste kjærligheten.

Ofte møter vi i likevel en kjærlighet som er flyktig, følelsesbasert, og mer handler om egen nytelse og der den andre blir et redskap.

Sist søndag ble vi minnet om en kjærlighet som ”utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt”, som apostelen Paulus skildrer den i ”Kjærlighetens lovsang” i 1 Kor. 13. Egentlig skildrer han Guds kjærlighet, slik vi møter den i Jesu ord og liv. Han ga sitt liv for mennesker som ikke gjengjeldte ham den. Han står ved vår side om vi svikter. Han søker etter oss når vi går!

”Bli i min kjærlighet”, sier han. Det handler om å søke kontakt med ham, la han forvandle våre hjerter, så vi kan elske hverandre mer trofast, utholdende – som ham! Amen.

Stig Are Leiros
Prostiprest