onsdag 11. september 2013

GUDSORD UKE 37

Den gode gjeteren!

Det er snart tid for samling av sauer. Jeg er selv vokst opp på gård og måtte tidlig lære å delta i ”sausamlingen’’ på høsten. Og det var en selvfølge at når noen av sauene manglet når opptellingen var gjort så var det nye dager med leting. Det ble brukt mye tid og energi på å finne de bortkomne.

I Bibelen omtales sauer ca 500 ganger. Og på Jesu tid var sauehold en av de vanligste inntektskilder og saueflokken måtte tas godt vare på. Gjetere passet på flokkene sine og ledet dem til gode beiteplasser og rike vannkilder. Og de måtte beskytte flokken sin både for rovdyr og røvere. Det fortelles en historie om en gjeter som engang skulle med flokken sin over en elv. Sauene våget ikke å krysse elven. Da tok gjeteren et av lammene og bar det over elven først. Da moren så lammet sitt på den andre siden, vasset hun over, og snart fulgte alle de andre sauene etter. En hyrdes liv var alltid preget av en konstant påpasselighet, fryktløst mot og en aldri sviktende kjærlighet til sine sauer. I det norske landbruk er det ikke så vanlig med gjetere som er ute dag og natt og passer på sauer. Men på bibelens tid var gjeteren den mest alminnelige skikkelsen på det judeiske høylandet. Ikke rart at sauer og gjetere omtales så ofte i Bibelens billedspråk.

Jesus sier: ”Jeg er den gode gjeteren”. Jesus drev ikke gårdsbruk og hadde ikke egne sauer, men sier dette for å fortelle oss at han vil passe på oss. Det er vi som er hans ”sauer”, hans ”flokk”. Han er gjeteren eller hyrden som vil gi oss trygghet og gi livet innhold. ”Mennesket lever ikke bare av brød”, sa Jesus en gang. Vi har alle trang til å gi livet vårt mening. Den dypeste meningen ligger ikke i det materielle, hva vi eier eller vår ytre status. Jeg tror den ligger i erkjennelsen av og troen på at det fins en Gud som ser meg og vil ha med meg å gjøre. En Gud som vil være hos meg i mitt liv og min hverdag. En Gud som kan tilgi meg og gi livet mitt en ny start. Salme 23: Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Jeg vil invitere deg til å ta utfordringen, la Jesus få være din ”gjeter”, ta følge med ham og la han lede deg til det gode liv.

Karstein R. Morfjord, Menighetsrådgiver, Misjonsforbundet.