torsdag 19. september 2013

GUDSORD UKE 38


Livets valg.

Stortingsvalget er over. Mange er glade for resultatet av valget. Og andre er skuffet over hvordan det gikk. Slik vil det alltid være og slik fungerer demokratiet. At det er hemmelig valg er også en beskyttelse av den personlige integritet.

Denne uka og ukene framover blir det spenning om, og spekulasjoner omkring, hvordan den nye regjeringen skal bli utformet. Hvor mange parti skal den nye regjeringen omfatte?

Stortingsvalget er et valg som de fleste av oss forholder oss til. Men ellers består livet av en rekke andre valg. Vi må ta stilling til utdanning, jobb, ektefelle, bosted og så videre. Alle valg får konsekvenser for oss som mennesker. Vi formes ut fra de valg vi gjør. Mange av valgene gir seg ofte selv ut fra den oppvekst og den bakgrunn vi har. Av og til er det likevel nødvendig og ønskelig å bryte ut av det mønsteret som kanskje synes naturlig.

Hvilket valg foretar vi i forhold til Gud og det han har gjort for oss? Å tro at han i det hele tatt har gjort noe for oss, er et valg i seg selv. Vi kan nemlig velge å ta hensyn til at Gud eksisterer. Noen velger likevel det motsatt – å leve livet som om Gud ikke fins.

Religion er en privatsak vil mange si. Ja, vi kan vel også i dette spørsmålet påberope oss ”hemmelig valg”. Men Gud kjenner våre valg. Jeg tar som utgangspunkt at vi lever i en tilværelse der Gud fins. Mennesket brøt med Gud, men han kom til oss som et menneske, Jesus Kristus, for å gjenopprette dette forholdet.

Vi tvinges ikke inn i et forhold til Gud og hans frelsesverk, men vi må også her foreta et valg. I mange tilfeller kalles dette valget ”omvendelse”.  Det betyr bare å snu seg i den retningen der Gud er og bli oppmerksom på hans frelse. Vi kan velge å fokusere på Gud og at han får innflytelse i livet vårt.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge