tirsdag 15. oktober 2013

GUDSORD UKE 42


Guds nærvær.

Det er veldig forskjellig i hvor stor grad vi merker Guds nærvær. Enkelte mennesker har ikke noe forhold til tro og gudsdimensjonen. Andre har en sterk tro på Jesus som sin personlige frelser. Men også blant oss som har en bevisst gudstro er det stor forskjell på hvor sterkt vi opplever Guds nærvær.

Guds tilstedeværelse oppleves på mange måter. Først og fremst møter vi ham ordet, ved bibellesning og gjennom kristen forkynnelse. Vi opplever Gud gjennom fellesskapet med andre kristne. Dette skjer bl.a. i gudstjenesten der vi sammen kan få lovprise ham i bønn og salmesang og møte ham gjennom ord og nattverd. Noen mener seg å møte Gud sterkere i naturen. (Det er bedre å gå i naturen og tenke på Gud enn å sitte i kirka og tenke på naturen??)

Men Gud kan også vise seg gjennom kunsten; musikk, litteratur, bilder. I kirkerommet er Gud synlig gjennom disse kunstartene. I eldre kirkebygg har vi i tillegg den dimensjonen at dette har de som gikk foran meg også opplevd. Mine egne besteforeldre, oldeforeldre og generasjonene bakover kan ha møtt Gud i de samme omgivelsene som jeg opplever. Da fornemmes både dette fellesskapet og omgivelsene som hellige.

Jeg har nettopp lest en bok med tittelen “Havets pilegrimer”. Her sies det at det allerede i den aller første kristne tid var en forestilling om at steder kunne være i besittelse av spesielle kvaliteter, en spesiell identitet og atmosfære. De kalte det genius loci stedets sjel og ånd. Og i den keltisk-kristne tradisjon brukte man betegnelsen “tynne steder”. Det er basert på en forestilling om at grensen mellom det dennesidige og den hinsidige, guddommelige verden er som en hinne eller en membran. På hellige steder, bl.a. i mange kirkebygg, er denne hinnen spesielt tynn. Vi kan oppleve Guds nærvær ekstra sterkt.

Jeg tror at Gud er til stede i livet til alle som tror. Gud har skapt oss, frelst oss og gjennom sin Ånd opplyser og trøster han oss. Men av og til kan vi befinne oss på steder der avstanden mellom oss og Gud er spesielt kort og nærværet ekstra merkbart.

 

Gunnar Tveit Sandvin

kirkeverge