tirsdag 22. oktober 2013

GUDSORD UKE 43


Smak litt på denne overskriften. Hva legger du i disse tre ordene? Gud og jeg. For min egen del tror jeg at jeg som oftest snur om på subjektene og sier: Jeg og Gud. For er det ikke oftest sånn at vi først og fremst tenker på oss selv og hva vi vil eller må gjøre for at vi skal ha det bra? Jeg må skaffe meg selv noe nytt, eller kjøpe noe nytt til huset. Jeg bare må reise til Syden hvert år. Jeg må, jeg må …. for å ha det bra.

Og så kan jeg putte Gud sånn litt innimellom alt. Be litt av og til, når jeg har tid, eller ikke er for trøtt. Gå i kirken en gang iblant. Kanskje høre morgenandakten i radioen. Jeg har ikke tid til mer.

Men hvis du og jeg bruker overskriften slik den står her, da må vi kanskje sette Gud først? I Matteus 6,33 sier Jesus: «Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg». Hvordan søker vi Guds rike først?

Jeg tror det har med stillhet å gjøre. Det har med å bli så stille at vi kan høre Guds stemme før vi går i gang med dagens oppgaver. Det har noe med å lytte til Guds stemme gjennom dagen, og også i våkne nattetimer. For Han har alltid noe å si det enkelte menneske, det mennesket som tar seg tid til å lytte.

Kanskje må vi omprioritere våre tanker, ord og gjerninger. I stedet for å starte dagen med en kopp kaffe og avisen, så kan vi starte med en kopp kaffe og Gud. Hva vil han si meg i dag? Hva ønsker han å gi meg? Og når vi er midt i hverdagens mas, hvorfor ikke lytte til Guds stemme inni oss selv, i stedet for all uro og støy som omgir oss? Også i våkne netter er Gud til stede for deg og meg.

Dersom vi lytter til Guds stemme, kan det hende at vi vil oppdage at vi ikke trenger å gjøre så mye selv for å ha det bra. Når vårt indre har det godt, da ser vi annerledes på alt det ytre. Da kan vi få kjenne at vi «får alt det andre i tillegg».

Ordene i Matteus 6,33, står i et avsnitt i Bibelen som har overskriften «Vær ikke bekymret for morgendagen».

Lykke til med å øvelsen i å lytte til Guds stemme!


Ingrid Bergquist

diakon