tirsdag 29. oktober 2013

GUDSORD UKE 44


HVOR LIGGER DEN EGENTLIGE RIKDOM?

Kommende søndag markeres Allehelgensdag rundt om i kirkene, noen steder i kombinasjon med at navnene på de døde leses opp. Det minner oss om to viktige forhold i livet –

Også VI skal en gang forlate det og de vi har. Hva som er vårt livs anker har betydning for ferden videre inn i evigheten. ”Du kan ingen ting ta med deg dit du går,” sang Kornelis Vreeswijk. Ligger vårt ankerfeste i tingene, går vi ribbet ut av livet. Men ligger det i overgivelsen og tilliten til Jesus Kristus, følger det en rikdom med også ”når vi ved porten står” og videre inn i evigheten. Noen har vist veien – den avdøde svenske erkebiskop Nathan Söderblom har sagt: ”Helgen er den som i ord og liv og død har vært et vitne for oss om Kristus og det evige liv.” Vi gjenkjenner karakteristikken blant de store navn i kirkehistorien, men kanskje finner du den igjen hos noen du kjente, men som ikke lever her lenger?! La oss følge i deres fotspor! Amen.

Stig Are Leiros
prostiprest