fredag 15. november 2013

BISPEVISITAS I HADSEL 20. - 24. NOVEMBER

Hva er bispevisitas?


I brevet fra biskopen i forkant av visitasen: heter det:
Visitasen er en del av biskopens tilsyn med menighetene i bispedømmet. Vi ønsker at den skal bidra til å løfte fram menighetens virksomhet og den lokale kirkes betydning i samfunnet for øvrig. Det er vårt håp at visitasen skal være til inspirasjon og oppmuntring for den enkelte menighet. Biskopen ser med glede fram til visitasen i Hadsel menighet!
Han kommer med andre ord for å se hvordan vi har det i Hadsel, både i menigheten og i samfunnet for øvrig.
Han vil være her i dagene 20. – 24. november.  I løpet av disse dagene blir det både gudstjenester og andre arrangement. Det blir besøk på institusjoner og møte med kommunen.
Av programmet nevner vi følgende:
I løpet av visitasdagene vil det bli flere åpne arrangementer. Her nevner jeg:
Onsdag 20. nov. kl. 10.00 Skolegudstjeneste i Grønning kirke
Torsdag 21. nov. kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste i Melbu kirke
Lørdag 23. nov. kl. 18.00   Kulturkveld i Hurtigrutens Hus – lillesalen (gratis inngang)
Søndag 24. nov. kl. 11.00  Visitasgudstjeneste i Hadsel kirke med påfølgende visitasforedrag
                                                               Kirkekaffe på menighetshuset etter gudstjenesten.
Et nytt, og uvant arrangement i vår menighet, er kulturkvelden på Hurtigrutens Hus. Det vil bli en kveld med både humor og alvor. Kaffe og kaker skal det også bli.
Vi ønsker alle velkommen til alle arrangementene i løpet av visitasen.