onsdag 27. november 2013

BISPEVISITAS I HADSEL


I dagene 20. - 24. november hadde vi bispevisitas i Hadsel menighet og Hadsel kommune. Det innebærer besøk av biskopen vår, Tor B. Jørgensen og prost Gunnar Wik. Biskopens sekretær, Solveig Seines fulgte også biskopen under visitasen. Hensikten med dagene er at biskopen skal se til hvordan vi har det, både i Hadsel menighet og i kommunen for øvrig. Det var et omfattende program som inneholdt skolebesøk, bedriftsbesøk, gudstjenester, kulturarrangement, besøk på aldershjem og selvsagt møte med menighetsråd og ansatte. Flere av de ansatte i menigheten fulgte også med biskopen på en del av programmet.

Onsdag var biskopen til stede ved skolegudstjeneste i Grønning kirke. Alle elevene ved Sandnes skole deltok. Prost Gunnar Wik åpnet gudstjenesten, soknepresten, Arnaldur Bardarson, forrettet og biskopen samtalte med elevene på slutten av gudstjenesten. Litt senere på dagen fikk biskopen på omvisning og svært interessant orientering ved Nordlaks på Børøya. Om kvelden var det møte på menighetshuset med ansatte, menighetsråd og de forskjellige utvalg i menigheten. Her ble det en aktiv samtale om mange sider ved kirkens liv.

Torsdag var det skolebesøk på Strønstad skole. Det var samtale med elever lærere og barnehagen. Det var en flott elevgjeng som både spøkte med biskopen og kom med fornuftige svar på hans spørsmål. Fra skolen dro følget til NorLense på Fiskebøl. Her fikk biskopen en meget interessant orientering og omvisning om arbeidet på bedriften. Det var svært imponerende hva som er utviklet av produkter både innen oljelenser, teltutstyr og annet. På ettermiddagen hadde soknepresten og biskopen andakt med nattverd på Hadsel alders- og sykehjem. På kvelden var det kveldsgudstjeneste i Melbu kirke der også mange av konfirmantene deltok.

Fredag startet programmet for biskopen med omvisning på det nye sykehuset. Det ble en interessant gjennomgang ved Gro-Merethe Willadsen og Hans Arne Jenssen. Biskopen og hans følge var svært imponert over utformingen og standarden på det nye sykehuset. Så var det møte med ledelsen i kommunen. Her fikk biskopen drøftet mange felles områder med rådmann, ordfører og varaordfører. Også oppvekstsjef og nestleder i Helse- og sosial avdelingen deltok på møtet. Møtet ble avsluttet med lunsj i kantina. Senere på dagen sto også informasjon om Hadsel kulturminnepark og Hadsel prestegård på programmet.

Lørdag ettermiddag inviterte Sten Magne Engen opp med eksklusiv omvisning i hurtigrutemuséet. Kl. 18 var det kulturkveld i Hurtigrutens Hus som startet med Steinar Jakobsen i Richard With`s skikkelse. Her fikk vi også møte "Holy boys", bestående av prest Gunnar Wik, sokneprest Ole Kristian Kristiansen og organist Jan Harald Andersen. De slo til med både Elvis og mange andre låter. Det var musikk av kulturskoleelevene Birgitte Frendal og Sunniva Skarsvåg på fløyte og piano. Også lærerne Külli Treimann Skagen, Helen Enochson og Veronika Evensen bidro med musikk på høyt nivå. Etter programmet var det kaffeservering i kafèen der Rotary sto for det praktiske arbeidet. Stor takk til dem.

Søndag ble visitasen avsluttet med visitasgudstjeneste i Hadsel kirke. Til tross for mye snø og dårlig vær hadde mange funnet veien til kirka. Sokneprest Arnaldur forrettet og biskop Tor B. Jørgensen holdt prekenen. Etter gudstjenesten gikk veien til kirkekaffe i menighetshuset. Takk til Lions-klubben for servering av kaffe og kaker på menighetshuset. Biskopen holdt sitt visitasforedrag. Det var et omfattende program han kunne oppsummere. For menigheten og dens ansatte har biskopens besøk vært både nyttig og svært inspirerende.
Visitasgudstjeneste i Hadsel kirke
Skolegudstjeneste i Grønning kirke

Biskop Tor B. Jørgensen i Grønning

Møte med menighetsråd, utvalg og ansatte

Besøk på Strønstad skole

NorLense lager telt for Sivilforsvaret

Nattverd-gudstjeneste på Ekern

Kveldsgudstjeneste i Melbu kirke

Omvisning på det nye sykehuset

Ordføreren overrakte Hadsels historie til biskopen