tirsdag 5. november 2013

GUDSORD UKE 45


BLI MED Å FEIRE!
Nordmenn er kanskje ikke kjent for å være utpreget glade. Jeg har jobbet noen år blant latinere i Colombia og skjønner etter hvert at det er typisk norsk å ikke gi så stort rom for følelsene. Så det er kanskje riktig som det er blitt sagt: ”I Norge er gleden en alvorlig sak.”

Jeg synes norske menigheter stort sett er flinke til å gi sorgen rom. Åpen kirke, salmesang, lystenning og sorggrupper er blant mange gode tiltak. Men er vi like flink til å gi gleden rom? Arthur Arntzen etterlyser gleden i kirken og sier i boka Det Latterlige Alvor: ”Tenke seg til en herlig latter under ei høymesse!”

Spørsmålet er jo: har vi grunn til glede og feiring? Noen feirer at de har vunnet i lotto, alle feirer vi bursdager. Men fins det noe som gir oss grunn til å feire hele tiden?

Sadhu Sundar Sing het en indisk kristenleder som konverterte fra hinduisme til kristendom, og han ble spurt hva det var han hadde funnet i sin nye religion som han ikke hadde i den gamle. Han svarte med et smil:
-          Jeg fant den kjære, Herre Jesus Kristus.
Men hvilken lære, hvilket trosinnhold fant du som du ikke hadde før? Og på nytt bredte det seg et stort smil over ansiktet hans:
-          Jeg fant den kjære Herre Jesus Kristus.
Når jeg tenker over livet mitt, har jeg mye å være glad for, mange gode grunner for å feire. Samtidig så er den dypeste grunn til glede i mitt liv noe som ikke har med mine omstendigheter å gjøre.  Den største gleden i livet mitt er Jesus. Jeg møtte Jesus på en radikal måte i 1972. Livet mitt ble snudd opp ned, det fikk et nytt innhold. Jeg hadde ingenting som jeg kunne tilfredsstille Gud med, men opplevde at jeg ble tatt imot slik jeg var. Og så ble det en ny glede. Det var litt rart, jeg kjent en dyp og sterk glede i mitt indre over å ha blitt et Guds barn. Samtidig trodde jeg at kristne ikke skulle vise glede. Jeg ble en alvorlig glad kristen! Jeg skjønte etter hvert at alvorsmasken kunne jeg legge av!

Gleden er der fremdeles!  Samtidig er livet mitt ganske travelt og hverdagspreget.  Jeg spør meg selv av og til: er det for mye alvor? Jeg har lest at barn ler 400 ganger om dagen. Voksne kun 14 ganger. Hvor er det blitt av de 386 andre latterkulene? Jo da, livet er sammensatt! Vi skal gi plass for sorgen og jeg har så god grunn til å gi større plass for gleden.

Vil du bli med å feire?

Da Jesus døde på korset, ropte han ut: ”Det er fullbrakt” – det er gjort!

Hvis du vil gjøre noe for å tilfredsstille Gud for på den måten bli akseptert av ham, da kommer du 2000 år for sent. Det som skulle gjøres er gjort! Det som skilte oss fra Gud, våre feiltrinn og synder, var som ubetalte regninger, som en gjeld vi hadde hos Gud. Den gjelden betalte Jesus på korset! Nå er dørene åpnet til Guds rike. Kom og bli med på festen og feiringen!

Paulus satt i fangenskap og skrev brev til menigheten i Filippi og sa: ”Gled dere alltid i Herren!” En legende forteller at da han hadde skrevet det kom Satan til ham og sa at dette kan du jo ikke mene. Du må i hvert fall ta bort ordet alltid. Da forteller legenden at Paulus på nytt dyppet pennen i blekkhuset og skrev: ”Igjen vil jeg si: Gled dere! (Fil. 4:4)

Karstein R. Morfjord
Menighetsrådgiver - Misjonsforbundet