tirsdag 12. november 2013

GUDSORD UKE 46


Livsforsikring

 
Jeg har en liten enkel andaktsbok som jeg har brukt flere år på rad. Den har mange ganger gitt meg glede, oppmuntring og nye tanker. Andaktsboken er skrevet av Asbjørn Kvalbein og jeg vil dele en av mine favoritter fra denne boken. Andakten har overskriften ”høre og adlyde”:

”Gud ber oss ikke gjøre alt. Han ber oss ta et minutt av gangen, en time av gangen, en dag av gangen. Og i hvert av disse korte tidsrommene ønsker han at vi er lydig mot hans vilje.
Hva er å være lydig mot Gud? Det er å høre på hva han sier, og være villig til å anvende det når han har lagt mulighetene til rette.
Det kan være enkelt å la seg fange av begeistring og bli med på noe stort i øyeblikk med entusiasme. Viktigere er det å vandre – lydig mot et kall – over tid.
Gud har knyttet en spesiell velsignelse til et sinnelag som i sin grunnholdning er lydig mot ham. Herren sier: ”Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting” (Jes 1, 19)”

Jeg vil være en som er lydig mot Gud, ikke bare når det passer meg. Jeg vil at Jesus skal være Herre i mitt liv, hver dag. Da vil jeg ha den beste livsforsikring for meg og min familie – i all framtid.

 
Veslemøy Sandvik                                                                     
Prostesekretær