torsdag 2. januar 2014

GUDSORD UKE 1


”NAVNET JESUS BLEKNER ALDRI”

Overskriften er hentet fra en av våre mye brukte salmer ved overgangen til et nytt år.

Igjen skal nyttårsraketter frese mot himmelen og eksplodere i de vakreste farger og markere overgangen til 2014, før de ”blekner” hen og dør. Det etterspørres gode forsetter for det nye året, for vi har vel alle en drøm om å endre på det som ikke fungerer. Selv om erfaringene fra tidligere nyttårsprosjekter har senket forventningsnivået, prøver vi kanskje på nytt også denne gang!?

Men – selv om kalenderen byttes ut, er VI de samme! Hadde vi bare kunnet lade rakett-batteriene med alt som tynger samvittigheten og latt dem eksplodere, blekne hen og dø! Men det nytter ikke på DEN måten, men det nytter på en ANNEN!

”Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv”, står det om Jesus i Luk 2,21 – evangelie-teksten for Nyttårsdag. ”Jesus” betyr ”Gud frelser”. Han som åpenbarte seg som en nyfødt i Betlehem, følger oss inn i det nye året. Derfor taler salmen sant, når den slår fast at ”Navnet Jesus blekner aldri.” Han som bar vår straff, møter oss på nytt med løftet – ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.”  

Derfor – en velsignet God Jul og et Godt Nytt År til dere alle!

Stig Are Leiros
prostiprest