tirsdag 7. januar 2014

GUDSORD UKE 2


HAR DU FYR?
Har du fyr?, sier Ola Bremnes i sin fantastisk flotte vise. Første gang det ble tent et fyr langs vår kyst var i 1652. For folk som ferdes på havet har fyrene spilt en livsviktig rolle. For å nå fram til bestemmelsesstedet, enten en var på vei ut eller hjem så var fyrene faste navigasjonspunkter.

Vi hadde kommet hjem fra misjonstjeneste i Colombia på grunn av helseproblemer og gikk på vent på at situasjonen skulle snu seg og vi kunne reise tilbake. Men det dro ut og i mellomtiden måtte jeg finne på noe å gjøre og jeg rodde fiske sammen med en kompis. Hjemme kalte kona meg for ”Playboy fisherman”. Når andre spurt henne hva jeg gjorde sa hun: ”han er sjømannsprest!” Selv om båten var godt utstyrt med GPS og radar så var det viktig med lys fra lykter og fyr. Det var mørkt når vi dro ut om morgenen og det mørkt når vi kom hjem om kvelden. Men det var mange lys og vi kunne ikke navigere etter hvilket som helst lys. Det var ikke slik at bare vi så ett eller annet lys i horisonten så var vi sikkert på rett vei.

Slik er det i livet for øvrig også. For å bruke dette bildet: vi kan ikke navigere våre liv etter hvilken som helst stjerne eller lys. Og slik står det i refrenget til visa:

Har du fyr, har du løkte langs din vei?
Har du fyr, et signal om riktig lei?
Ei lampe som gløde i mørke og lose dæ ut og frem,
som tar dæ bort og hjemmefra,
men også tar dæ hjem.

I Bibelen sier Jesus: ”Jeg er verdens lys”

At Jesus er verdens lys betyr at han er synlig for alle som vil se.
Noen opplever at de møter ham i kirkerommet, gjennom bilder på alteret og i glassmaleriene, eller gjennom salmetekster og forkynnelse. Andre opplever Gud i naturen, eller i musikken. Noen sier til og med at de kan se Jesus i møte med et annet menneske.

I Johannesevangeliet står det: Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. I en annen oversettelse av samme bibelvers står det: Ordet ble kjøtt og blod og flyttet inn i nabolaget.

Evangeliet handler om at Gud kom til verden og ble et historisk og konkret menneske i Jesus Kristus. Da Jesus ble født midt på natta ble det lyst som midt på dagen. Da Jesus døde på langfredag ble det mørkt midt på dagen og man trodde at nå var lyset gått. Men 1. påskedag demonstrerte han at i det ytterste mørke har han tent et lys som selv ikke død og grav kan slukke. Derfor fins ikke nok mørke i verden til å slukke et eneste lille lys. Gud selv har tent lyset for oss. Verken sted eller menneske behøver å være overgitt til mørket.

At Gud ble synlig i Jesus skjedde for 2000 år siden. Men hva med 2014? Jesus sier: dere er verdens lys! Ja, vi kan være små lys i mørket. Vi kan gjøre Jesus synlig i vårt nabolag. Vi kan være noen små lampe som gløde i mørket og skaper håp og tro, som kan gi oppmuntring og bekreftelse, både på arbeidsplass, skole og familie.

Fortsatt Godt Nyttår!

Karstein R. Morfjord
Menighetsrådgiver i Misjonsforbundet.