onsdag 15. januar 2014

GUDSORD UKE 3


Hva tror jeg på?

Det er viktig å ha noe å tro på – ha noe å stole på. Vi er avhengig av å ha tillit til våre medmennesker. Vi må stole på våre politikere, på lærerne i skolen, på helsepersonell og på alle yrkesutøvere. I næringslivet må det gjøres mange vurderinger og det må velges strategier for en videre utvikling som en tror skal være gunstig for framtiden. I våre personlige liv må vi også stadig foreta valg mellom ulike alternativ, det kan være bosted, utdanning eller huskjøp. Det kan også være så enkelt som hva vi skal velge når vi står i butikken og funderer på hva vi skal kjøpe. Hvilke produkt har vi mest tro på?
 
Hva så med de store, overordna spørsmål i livet? Hva tror vi på da?

Vi tenker ikke til vanlig over at vi har en trosbekjennelse. I kirken har vi en trosbekjennelse. Det er en del av hver gudstjeneste over hele landet hver søndag. Den gir uttrykk for hva vi som kirke tror på – hva som styrer vår tilværelse, både som kirke, nasjon og enkeltmennesker.

I trosbekjennelsen sier vi at vi tror det er Gud som har skapt himmel og jord.

Vi tror han er en skapende kraft som står bak alt som skjer i naturen og i våre liv.

Vi tror Gud en gang skapte, men også opprettholder rytmen i naturen. Det er Gud å takke at sola nå er i ferd med å komme tilbake og lyse opptilværelsen for oss. Og sola er en forutsetning for det liv som utover våren kommer i gjenge igjen etter vinteren.

Vi tror at det er Gud som har skapt alt som er rundt oss og som opprettholder alt liv.

Trosbekjennelsen sier også noe om Jesus Kristus og om Den hellige ånd. Men i dag var det vissheten om Gud som skaper jeg ville minne om. En vismann sa en gang; “At verden ble til ved en tilfeldighet eller big bang er like sannsynlig som at et leksikon ble skapt ved eksplosjon i et trykkeri.”

 

Gunnar Tveit Sandvin

kirkeverge