tirsdag 21. januar 2014

GUDSORD UKE 4


Trosopplæring

Det å formidle troen til barn og ungdom er en av kirkens viktigste oppgaver. I Europa har vi store endringer hvor folk bryr seg mindre og mindre om troen. Derfor  blir det ennå mer viktig å formidle tro og tradisjon til nye generasjoner. Her må vi virkelig stå i mot den utvikling som dagens sekularisasjon er i ferd med å lage. Skolen spiller mindre rolle i kristendomsundervisning i mange land og derfor er det viktig at kirken tar på seg oppgaven, den var jo kirken sin før og jeg mener at kirken kan godt klare seg av den framover. Men det trenger innsats.

Stortinget har bevilget penger til trosopplæring her i Norge og vi i Vesterålen prosti er nu i ferd med å få vår del av dette.  Midlene hjelper til men løser ikke alt, menighetene og de ansatte må jobbe her i lag. Det er en utfordring for oss å få tak i medarbeidere, frivillige som tar ansvar og hjelper med å gjennomføre tiltak og tilbud om barne- og ungdomsarbeid med undervisning, kirkeskole, søndagskole, Lys våken, Tårnagenter, babysang, foreldresamtaler og andre tiltak som kirken har og ønsker  å tilby. Trosopplæringen gir mange muligheter. Her er det kun vor tankemåte som setter grenser. Vi kan bruke kulturen vår, naturen, nærområde og alle resurser vi har for å finne frem noe nytt og kontaktskapende for å vedlikeholde levende kirke. Nu nettopp har vi feiret gudstjeneste i Hadsel kirke og der var det mange 4 åringer som tok imot sin 4 års bok. Dette er et av trosopplæringstiltakene. Boken blir en god hjelp til foreldre med det kristne oppdrag. I den samme gudstjeneste var  4 barn døpt og mange voksne var til stede, der var og minnemarkering av solen som sender sin første stråler dette året over det gamle tro- og kulturstedet på Hadseløya. Hvor folk i årtusen har kommet for å feire solens ankomst og tro på han som har skapt solen.

Jeg er sikker på at de som ikke kjenner sin egen kultur og historie kommer til å få det vanskelig med å forstå andre mennesker i den store verden. Nu blir alt mer globalt. Vi reiser verden rund på et døgn og treffer religion og kultur av helt annen type.  For en del år siden så trodde mange at religion var mindre viktig og på vei ut av verden på en måte. Dette var feil for verden dreier seg veldig mye om religion og den blir bare mer og mer viktig og dette ser vi på nyhetene hver dag. Religion er en stor og viktig del av menneskelivet. Når vi reiser som turister i enkelte land kan det være farlig å ikke kjenne tro og kultur i vedkommende land. Samme gjelder med forretninger, de som handler med store verdier i andre land må ha kulturkjennskap. Nøkkelen til slik kjennskap er å kjenne sin egen tradisjon. Kjenner du din egen historie så vet du hvem du er og der ligger og muligheten til å møte andre på en åpen raus måte.  I kristendommen ligger fellesarven vår og den er viktig å kjenne og ikke minst bringe med seg for dette budskapet handler om kjærlighet, for Gud er god og vill oss vel.

Ingibjorg Johannsdottir
trosopplærer i Hadsel