onsdag 5. februar 2014

GUDSORD UKE 6

Viktige samtaler.
Den nord-irske skuespilleren Kenneth Brannagh var gjest hos Skavlan sist lørdag. Han har bl.a. spilt Wallander i engelsk versjon av de kjente kriminalromanene av Henning Mankell. I samtalen snakket han litt om sitt møte med skandinaver. Det var hyggelig å høre at han opplever oss som åpne å snakke med. Han mente at vi er så åpne i samtaler at vi kan snakke om nesten hva som helst og han kunne føre virkelig dype samtaler. Dypere enn i England og Irland.

Kanskje er det slik. Men hva vil det si å ha en dyp samtale? Jeg tenker at det er å komme inn på tema som har stor betydning for oss personlig. Da handler det ofte om relasjoner. Hvordan vi har det med hverandre. Hvordan vi opplever at andre mennesker er mot oss og vi mot dem. Og det handler om hvordan vi har det med Gud og hva vi tror om ham. De aller fleste har et forhold til Gud. Og forbausende mange ønsker å snakke om det. Dette er hva vi kaller de eksistensielle spørsmål i livet. Vi er opptatt av kjærligheten, livet, døden og evigheten. Men så varierer det i hvor stor grad Gud har en plass i denne tenkningen. Jo mer fortrolig en samtale blir jo større er sjansen for at de religiøse aspekt blir en viktig del av samtalen.

Så er det likevel slik at vi kan ha helt ulike meninger om mange ting. Også i religiøse spørsmål kan vi ha forskjellig ståsted. Ja vi kan ha helt ulik religion. Men det gjør ikke verdien av en dyp samtale mindre. Snarere tvert imot. Å få høre synspunkter fra en helt annen tradisjon og synsvinkel gjør at jeg må vurdere mine egne standpunkter. Og kanskje kommer jeg til å revurdere noen av mine egne standpunkter. Det kan være både sunt og riktig.

En viktig forutsetning for en ærlig og eksistensiell samtale er at den er respektfull. Jeg må ha respekt for det min samtalepartner står for. Og like viktig - jeg må ha respekt for egne standpunkt. Egenrespekt.

Det er alltid givende å gå inn i dype, eksistensielle samtaler. Og kanskje er det riktig at vi skandinaver har lettere for dette enn mange andre.

Gunnar Tveit Sandvin
kirkeverge