onsdag 26. februar 2014

GUDSORD UKE 8


Talens kunst

Talens kunst er en vidunderlig kunst. Og når den brukes rett, blir den til stor velsignelse. Men talens kunst kan også være en farlig kunst. Det er den, når den misbrukes. Ordene er som såkorn. Det gror der ordene faller ned. Når de onde, urene ordene finner vei inn i et hjerte, vokser der frem noe ondt og urent i det samme hjertet. Og alt for lett finner de vei ut av munnen. I vrede f.eks., eller i ubetenksomhet. Og engang sluppet løs lar de seg ikke innfange igjen. De har fått vinger, og flyr, til de finner et mottakelig sinn, hvor de kan finne hvile. Ja, og et ondsinnet ord kan ødelegge menneskers lykke og liv. Men på samme måte kan et lite kjærlighetsord være som et solstreif i en grå hverdag.

                Ord fra det onde forråd er sladderen, baktalelsen, ryktet, det falske vitnesbyrdet, ord som bryter ned tilliten, som skaper avstand og lar hatet vokse fram mellom mennesker. Men ord fra det gode forråd i et hjem kan være f.eks.: "Kan du tilgi...", eller: "Jeg er glad i deg." Og på en arbeidsplass: "Skal jeg gi deg en hånd?", eller: "Du er jammen flink..." Og i en menighet: "Du har en egen evne til", eller bare kort og godt: "Jeg setter stor pris på deg."

                Som menighet og som enkeltkristne burde de gode ordene være vårt vitnesbyrd. De kan brukes til å kappes om å hedre hverandre og til å formane og rettlede hverandre. For, de er som regn på tørr jord og gir mot til livet. Jesus sa: ” Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!” (Matt 5:16) Her blir de kristne som forbilde for kjærligheten og det gode kristne liv som både tiltrekker andre og åpner veien inn i evigheten.  

Ingibjorg Johannsdottir, menighetspedagog